Prechod Venuše popred slnečný disk považuje astronómia za jeden z najvzácnejších predpovedateľných úkazov. Jeho ďalšie dejstvo s veľkou pravdepodobnosťou drvivá väčšina z dnes žijúcich ľudí už neuvidí, nastane totiž až v decembri roku 2117. Naša generácia však mala v nedávnom období na tento úkaz šťastie. Pozorovatelia, ktorí prechody z nášho územia v rokoch 2004 a 2012 videli na vlastné oči, ich uchovávajú v pamäti ako jeden zo silných zážitkov svojho pozorovateľského života.


zobraziť viac
Valentín Korinek - 2020-09-28

Podobne ako sa nám v mytológii objavujú stvorenia napol človek a napol kôň nazývaní Kentaurovia obdobne aj Kentauri v Slnečnej sústave je trieda ľadových planetoidov, ktoré obiehajú okolo Slnka medzi dráhami Jupitera a Neptúna.  Tieto objekty sú akýmisi hybridmi medzi asteroidmi a kométami. Astronómovia zaregistrovali zvláštne správanie v pohybe a taktiež v zložení pri jednom asteroide zo spomínanej skupiny asteroidov (Kentauri).


zobraziť celý článok
Valentín Korinek - 2020-09-24

Astronómovia odhalili výskyt páchnuceho toxického plynu, ktorý môžu  vytvárať mikróby v oblakoch planéty. Chemické príznaky plynného *fosfínu boli zaznamenané pri pozorovaní  atmosféry Venuše ďalekohľadom Jamesa Clarka Maxwella s priemerom zrkadla 15 metrov. Skúmanie atmosféry v milimetrových vlnových dĺžkach svetla ukázalo, že sa zdá, že mraky planéty obsahujú dostatok fosfínu na to, aby ich niečo muselo aktívne produkovať.


zobraziť celý článok
Jana Plauchová - 2020-09-20

Jóbova truhla, Diamant či dokonca Malý voz alebo Plejády. Takto ľudia v minulosti i dnes označujú malé, pôvabné letné súhvezdie Delfína. Hoci jeho obrazec netvoria jasné hviezdy, je pekný, kompaktný a ľahko sa na nočnom nebi hľadá. Možno poznáte aj podivný príbeh pomenovania jeho dvoch najjasnejších hviezd.


zobraziť celý článok
Valentín Korinek - 2020-09-12

Zvláštne pokrivený disk formujúci novú planétu obieha vzdialenú trojhviezdu. Zaujímavá geometria tohto systému je prvou známou svojho druhu. Ide o tri prstence prachu a plynu, ktoré krúžia okolo trojhviezdy.


zobraziť celý článok

Staršie články:

Stavebné bloky Zeme
Valentín Korinek - 2020-09-07

Kvázičastice - Anyóny
Valentín Korinek - 2020-08-31

Zmenšujúce sa trpaslíky
Valentín Korinek - 2020-08-25

Červie diery - možnou realitou?
Valentín Korinek - 2020-08-21

Venera 7 – dobytie cudzej planéty
Jana Plauchová - 2020-08-14