V úvodníku z novembra 2015 doc. Galis pripomenul 100. výročie uverejnenia Všeobecnej teórie relativity, ktorej nástup na javisko modernej fyziky 20. storočia bol tesne spojený s Merkúrom. Zhodou okolností, Merkúr bude v centre astronomickej pozornosti aj v nadchádzajúcich týždňoch, pretože sa nezadržateľne blíži jeho prechod pred diskom Slnka, ktorý bude pravdepodobne hlavnou astronomickou udalosťou roka. V pondelok 9. mája popoludní pribudne na tvári Slnka drobná peha, kotúčik Merkúru, ktorá počas niekoľkých hodín až do západu Slnka bude putovať diskom Slnka. 


zobraziť viac
Jana Plauchová - 2016-05-10

Pastier nevyniká množstvom zaujímavých deep-sky objektov, ale o to viac je v ňom pozoruhodných hviezd. Z tohto súhvezdia k našim očiam nedoletelo len najjasnejšie stabilné svetlo na severnej oblohe, ale tiež najvzdialenejšie voľným okom viditeľné žiarenie.


zobraziť celý článok
Marcel Škreka - 2016-05-03

Satelitné údaje o pohyboch v hydrosfére pomohli vedcom vyriešiť dve záhady kolísania zemskej rotačnej osi. Jednu novú a druhú viac ako storočie starú. Tento výskum zlepší naše poznatky o klíme v minulosti, aj budúcnosti.


zobraziť celý článok
Marcel Škreka - 2016-04-12

Plyno-prachové disky obklopujúce mladé hviezdy sú miestom, kde vznikajú planéty. Pomocou ďalekohľadu ALMA astronómovia odhalili doposiaľ nepozorované detaily v takomto disku obklopujúcom blízku, Slnku podobnú hviezdu. Na nových snímkach sa dá rozpoznať medzera v disku, ktorá sa nachádza v rovnakej vzdialenosti od hviezdy ako  Zem od Slnka. V tejto medzere môže vznikať planéta podobná našej alebo pravdepodobnejšie hmotnejšia super-Zem.


zobraziť celý článok
Jana Plauchová - 2016-04-05

Názov je mierne zavádzajúci – na trpasličej planéte Ceres bez atmosféry, tektoniky a samozrejme aj bez života sa v priebehu vekov mení len máločo. Nové sú však poznatky, ktoré o nej za  posledný rok sonda Dawn nahromadila. Poďme zhrnúť najvýznamnejšie objavy.


zobraziť celý článok

Staršie články:

Čo možno neviete o Povozníkovi
Jana Plauchová - 2016-03-17

Blízky prelet asteroidu 2013 TX68
Marcel Škreka - 2016-03-04

Priame meranie rotácie exoplanéty
Marcel Škreka - 2016-03-03

Ako vyzerá atmosféra super-Zeme
Marcel Škreka - 2016-02-18