Objavená stredne hmotná čierna diera
Marcel Škreka - 2020-04-10

Umelcova predstava zobrazuje špirálovú dráhu látky z hviezdy roztrhanej gravitáciou stredne hmotnej čiernej diery. obrázok: NASA, ESA, D. Player (STSciI)

Skúmaním miesta predpokladaného slapového roztrhania hviezdy gravitáciou hmotnej čiernej diery objavili astronómovia zatiaľ najlepší dôkaz existencie stredne hmotnej čiernej diery – dlho hľadaného chýbajúceho prepojenia hviezdnych čiernych dier a supermasívnych čiernych dier nachádzajúcich sa v jadrách galaxií.Táto čierna diera má hmotnosť približne 50000 násobok hmotnosti Slnka. Je to mnohonásobne viac, ako by sme očakávali pri vzniku čiernej diery po výbuchu supernovy, no rovnako mnohonásobne menej v porovnaní so supermasívnymi čiernymi dierami.


Rontgenové vesmírne ďalekohľady Chandra a XMM zaznamenali v roku 2006 silný záblesk. Vedci mu priebežne priradili označenie 3XMM J215022.4−055108, no neboli schopní rozlíšiť, či sa tento záblesk udial v našej Galaxii, alebo mimo nej.


Keď sa na danú oblasť zameral Hubbleov vesmírny ďalekohľad, zistilo sa, že záblesk sa udial v hviezdokope nachádzajúcej sa na okraji vzdialenej galaxie. Hviezdokopa môže byť pozostatkom po trpasličej galaxii, ktorá bola obraná o hviezdy gravitačnou interakciou s hmotnejšou galaxiou. Hmotnosť 3XMM J215022.4−055108 bola odhadnutá na základe pozorovaní svietivosti a spektra záblesku, ktorý prebiehal rovnako ako pri akrečnom procese nabaľovania látky čiernou dierou.


Stredne hmotné čierne diery sa hľadajú veľmi ťažko a je preto podstatné pozorne uvážiť a vylúčiť iné vysvetlenia pre každého kandidáta na takýto objekt.