Úvodník

Jedným z najvýznamnejších praktických a hmatateľných prínosov astronómie pre ľudstvo je bezpochyby kalendár. Bez kalendára si už život nevieme ani len predstaviť. Vždy začiatkom roka si do svojho papierového či elektronického diára značíme tie priority, ktoré majú pre nás a naše okolie najväčší význam. Počas roka do kalendára dopĺňame ďalšie viac či menej dôležité informácie. Keď uplynie rok, jeden kalendár odložíme a vyťahujeme a začíname zapĺňať druhý. Uložením kalendára jeho osud nekončí. Kalendár čaká na to, kedy sa k nemu opäť niekto vráti. Kalendáre a iné záznamy sú pre človeka ale aj pre organizácie veľmi dôležité. Sú akýmisi míľnikmi, ktoré lemujú naše cesty smerom do minulosti. Ak sa z času na čas obrátime a pozrieme sa späť, zistíme, ako sme sa vyvíjali. A takýto pohľad nám môže pomôcť pri pohľade do budúcnosti, pri odhade reality našich plánov, našich projektov.

Pred dvadsiatimi rokmi, presne 27. septembra roku 1996 nastalo zatmenie Mesiaca. V ten istý deň sa vo hvezdárni v Žiari nad Hronom slávnostne prestrihla páska a otvorila sa a do užívania sa dala nová budova aj s planetáriom. Na deň presne, len o dvadsať rokov neskôr sa v Žiari nad Hronom uskutoční slávnostná akadémia k 20. výročiu otvorenia planetária. Je to pre nás, zamestnancov Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom jedinečná príležitosť na to, aby sme sa obzreli späť o tých dvadsať rokov a porovnali si vtedajšie naše plány s dnešnou realitou. Aby sme zhodnotili, čo sa nám podarilo, kam sme sa dostali, ale aj to, kde sme mali , či máme nejaké rezervy. Je to čas, aby sme hľadali nové ciele. Ciele, také, ktoré budú dosiahnuteľné, ktoré nás posunú zas ďalej. Skúsenosti iných nás učia, že kto pozná a správne hodnotí svoju minulosť, ten väčšinou správne formuluje svoje plány a stanovuje si ciele. Veríme, že rovnako to bude platiť aj na nás a našich nasledovníkov.


RNDr. Peter Augustín
riaditeľ KHaP MH


 


Staršie úvodníky