50 nových exoplanét objavených prístrojom HAPRS

  • Marcel Škreka | 19 September 2011
    Exoplanéty
Tím astronómov pracujúcich s prístrojom HARPS ohlásil objav 50 exoplanét zahrňujúcich 16 superzemí (planét niekoľko krát hmotnejších ako Zem), z ktorých 1 obieha svoju hviezdu na okraji obývateľnej zóny. Z prieskumu všetkých doteraz objavených planét týmto prístrojom vyplýva, že okolo 40% hviezd podobných Slnku obieha minimálne 1 planéta ľahšia ako Saturn.

Spektrograf HARPS je umiestnený na 3,6 metrovom ďalekohľade na vrchu La Silla v Čile patriaceho pod ESO (Európske južné observatórium). Spomedzi všetkých doteraz objavených exoplanét ľahších ako Neptún boli  2/3 objavené prístrojom HAPRS.

HARPS pozoroval 376 Slnku podobných hviezd. Väčšina objavených exoplanét ľahších ako Neptún sa nachádza vo viacnásobných planetárnych systémoch.

HARPS je schopný nájsť kamenné planéty s hmotnosťou dvoch Zemí, na ktorých sa potenciálne môže nachádzať život. K veľmi presnému meraniu radiálnych rýchlostí bolo vybraných 10 blízkych hviezd, ktoré už HARPS predtým pozoroval. Po dvoch rokoch práce bolo objavených 5 planét s hmotnosťami menšími ako 5 násobok hmotnosti Zeme.

Jednou z objavených planét je HD 85512 b. Jej hmotnosť sa odhaduje na 3,6 násobok hmotnosti Zeme a nachádza sa na okraji obývateľnej zóny – úzkeho pásu okolo hviezdy, kde môže byť za vhodných podmienok voda v kvapalnom skupenstve.

Po týchto objavoch sú si astronómovia istý, že čoskoro objavia mnoho iných malých kamenných planét nachádzajúcich sa v obývateľných zónach hviezd podobných Slnku. Za týmto účelom sa už pripravujú nové prístroje. Prvým z nich je kópia HARPS, ktorý bude umiestnený na Telescopio Nazionale Galileo na Kanárskych ostrovoch a nový vyhľadávač planét ESPRESSO, ktorý bude pracovať od roku 2016 na ďalekohľade VLT na ESO.(zdroj:www.eso.org)