Ako prebiehal vývoj našej Galaxie

  • Marcel Škreka | 6 December 2013
    Galaxie a hlboký vesmír
Obrázok ukazuje príklady galaxií podobných našej v rôznych štádiách vývoja počas 11 miliárd rokov. Galaxie sú zoradené podľa času: vľavo sú najbližšie galaxie, vpravo najvzdialenejšie, existujúce keď mal vesmír len 2 miliardy rokov. Mladé horúce hviezdy dávajú galaxiám vpravo modré sfarbenie, kým tie vľavo sú červenšie – obsahujú prevažne staršie hviezdy. Kredit: NASA, ESA, P. van Dokkum (Yale University), S. Patel (Leiden University), and 3D-HST Team

Vedci sa pozorovaním vzdialených galaxií ďalekohľadom HST pokúsili ukázať, ako prebiehal vývoj našej Galaxie. Poslúžilo im k tomu asi 400 špirálových galaxií podobných našej, nachádzajúcich sa v rôznych štádiách vývoja zahrňujúcich viac ako 11 miliárd rokov. Výnimočná rozlišovacia schopnosť HST umožnila študovať zmeny v štruktúre galaxií v čase.

K identifikácii a detailnému prieskumu vzdialených galaxií využili vedci 3 najrozsiahlejšie prehliadky vykonané ďalekohľadom HST: 3D-HST, CANDELS a GOODS. Prehliadky zahrňujú fotografický a spektroskopický prieskum vzdialeného vesmíru vo viditeľnom a infračervenom svetle. Vedci sa zamerali na zistenie vzdialeností a veľkostí vybraných galaxií, z ich jasností a spektier vypočítali hmotnosť každej z nich. Týchto 400 galaxií sa zhoduje s počítačovými modelmi, podľa ktorých sa centrálne vydutiny špirálových galaxií a možné čierne diery v ich stredoch v raných štádiách vývoja vytvárali v rovnakom čase ako ich disky. Galaxie boli vybrané z katalógu obsahujúceho 100 000 galaxií.

Výskumom sa zistilo, že 90% hviezd vo vybraných galaxiách sa sformovalo pred 11 až 7 miliardami rokov. Pred miliardami rokov pripomínala naša Galaxia tieto slabo žiariace, modré a málo hmotné galaxie. Obsahovala veľa plynu – stavebnej hmoty pre hviezdy. Modrá farba galaxií poukazuje na vysoké tempo tvorby hviezd, ktoré v našej Galaxii dosiahlo maximum 15 hviezd ročne pred 9 miliardami rokov. V porovnaní s dneškom je to len 1 hviezda ročne.

Pomocou takýchto pozorovaní môžu vedci rekonštruovať evolúciu našej Galaxie a zistiť, akou rýchlosťou sa vyvíjali jej jednotlivé časti.

Tento výskum takisto posilnil myšlienku, že hlavným zdrojom pre výstavbu špirálových galaxií neboli ich vzájomné kolízie. Počítačové simulácie ukázali, že pri zrážkach zaniká charakteristický disk galaxie a že rastú prostredníctvom vzniku hviezd. Takýto model je odlišný od procesu vývoja eliptických galaxií.

Ešte ďalej do histórie vývoja galaxií podobných našej nazrie JWST (Vesmírny ďalekohľad Jamesa Weba), ktorého štart je naplánovaný na rok 2018.(zdroj:hubblesite.org)