Ako vyzerá atmosféra super-Zeme

  • Marcel Škreka | 18 Február 2016
    Exoplanéty
Umelcova predstava super-Zeme 55 Cancri e v pozadí s jej materskou hviezdou 55 Cancri e, ktorá je trochu menšia a chladnejšia ako Slnko. Kredit: ESA/Hubble, M. Kornmesser
Astronómom sa po prvýkrát podarilo analyzovať chemické zloženie atmosféry extrasolárnej planéty patriacej do skupiny tzv. super-Zemí. Touto planétou, ktorú skúmal známy ďalekohľad HST je 55 Cancri e. Z analýzy dát vyplýva, že atmosféra 55 Cancri e neobsahuje vodnú paru.

Rozsah hmotností super-Zemí leží medzi Zemou a Uránom. Exoplanéta 55 Cancri e je 8 krát hmotnejšia ako Zem. Nachádza sa v súhvezdí Rak vo vzdialenosti 40 ly (svetelných rokov). Svoju materskú hviezdu 55 Cancri obieha po veľmi tesnej dráhe - rok na nej preto trvá len 18 hodín a teploty na povrchu dosahujú až 2000°C. Modely berúce do úvahy jej hmotnosť a polomer poukazovali na to, že jej vnútro je bohaté na uhlík, preto je známa aj ako “diamantová planéta“.

Práve kvôli malej vzdialenosti planéty od hviezdy bolo možné použiť novú metódu získavania informácií o planéte počas prechodu popred jej materskú hviezdu. Metóda spočívala v zhotovovaní množstva spektier rýchlo po sebe. Po ich zložení a spracovaní v počítači bolo možné vyseparovať spektrum 55 Cancri e pôvodne zamiešané v spektre materskej hviezdy.

V atmosfére 55 Cancri e bola zistená prítomnosť vodíka a hélia, no nie vodnej pary. V spektre sa nečakane objavili aj stopy kyanovodíka, ktoré naznačujú, že atmosféra planéty je bohatá na uhlík a jeho vysoký podiel oproti kyslíku.

Na základe získaných údajov sa dá uvažovať o tom, ako planéta vznikala a vyvíjala sa aj v porovnaní s inými super-Zemami.

Ak sa v nasledujúcich rokoch podarí potvrdiť prítomnosť kyanovodíka a iných molekúl pomocou výkonnejších ďalekohľadov, potvrdí sa teória, že je veľmi exotickou planétou bohatou na uhlík.

HST skúmal atmosféry aj dvoch iných planét GJ1214b a HD97658b pomocou metódy tranzitov, no zloženie ich atmosfér sa zo získaných údajov nepodarilo zistiť, z čoho vedci usudzujú, že ich pokrývajú hrubé mračná.(zdroj:www.spacetelescope.org)