Asymetria jazier na Titane

  • Marcel Škreka | 2 December 2009
    Slnečná sústava
Rozdielne rozloženie jazier na severnej a južnej pologuli Titanu.
Sonda Cassini mapuje Titan už 5 rokov. Počas tejto doby bol povrch tohto najväčšieho Saturnovho mesiaca snímkovaný pri jednotlivých obletoch sondy. Z mapy vyplýva, že rozloženie jazier je v blízkosti oboch pólov výrazne asymetrické. Vedci predpokladajú, že príčinou by mohla byť excentrická dráha Saturna okolo Slnka, v dôsledku ktorej sa mení množstvo žiarenia ohrievajúceho Saturn a jeho mesiace.

Jazerá naplnené kvapalným metánom a etánom zaberajú 20 krát väčšiu plochu pri severnom póle ako pri južnom. Takisto aj čiastočne zaplnených alebo vyschnutých jazier je podstatne viacej.

Vedci sprvu uvažovali, že oba polárne regióny sa nejakým spôsobom výrazne odlišujú v topografii, a preto dažde, odtoky a presakovanie sú v oboch oblastiach rozdielne. Výrazné rozdiely medzi nimi sa však nepozorovali.

Inou možnosťou bolo, že rozdiely sú len sezónne. Jeden rok trvá na Titane 30 pozemských rokov, takže ročné obdobia sa v blízkosti pólov striedajú každých 15 rokov. Kým jazerá na severe sú zaplnené, tie na juhu vysychajú a naopak. Problém v tejto teórii je, že pokles hladiny vyparovaním na pologuli, kde je leto, je asi 1m za pozemský rok. Priemerná hĺbka jazier je však niekoľko 100m. Za 15 rokov by sa teda nestihli naplniť, ani vyschnúť. Zjavný je aj rozdiel v počte vyschnutých jazier. Na severnej pologuli je ich 3 krát viacej ako na južnej a čiastočne zaplnených je dokonca 7 krát viac.

Oveľa prijateľnejšou odpoveďou na rozdielnosť oboch hemisfér je výstrednosť dráhy Saturna a tým pádom aj Titanu okolo Slnka.

Podobne ako Zem a ostatné planéty, ani Saturn neobieha Slnko po ideálne kruhovej dráhe. Preto počas leta na južnej pologuli je Titan k Slnku o 12% bližšie, ako počas leta na severnej pologuli. Južné letá sú teda kratšie a intenzívnejšie ako severné.

Vyparovanie a presakovanie nie je v rámci ročných období na jednotlivých pologuliach rovnaké. Táto nerovnováha vedie k akumulácii metánu a následnému formovaniu väčšieho počtu jazier na severnej pologuli.

Dlhodobé (niekoľko 10 tisíc rokov) periodické zmeny parametrov dráhy Saturna môžu spôsobiť, že pologule si svoju podobu vymenia. Na túto otázku môže odpovedať len ešte podrobnejší prieskum polárnych oblastí mesiaca. Z podobných príčin sa napr. na Zemi striedajú ľadové doby.(zdroj:www.nasa.gov)