Betelgeuse - slabší, menší, bližší

  • Marcel Škreka | 23 Október 2020
    Stelárna astronómia
Červený nadobor Betelgeuse. Snímok: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella
Podľa najnovších výskumov nie je červený nadobor Betelgeuse nachádzajúci sa v súhvezdí Orión až tak veľký a až tak ďaleko, ako sa doteraz predpokladalo. Stále však ostáva (v astronomicky blízkej budúcnosti) horúcim kandidátom na výbuch supernovy. 

Normálne je Betelgeuse jednou z najjasnejších hviezd na oblohe. Špekulácie o tom, že by mohlo v blízkej dobe dôjsť k výbuchu supernovy sa rozbehli po tom, ako počas minulého roka začala jasnosť hviezdy výrazne slabnúť. Početné pozorovania však načrtli iné vysvetlenie: stmavnutie bolo spôsobené hlavne obrovským prachovým oblakom vyvrhnutým nafúknutou hviezdou pozdĺž zorného poľa pozemského pozorovateľa. 

Ďalší, menej výrazný pokles jasnosti bol pravdepodobne spustený tlakovými vlnami, ktoré vyvolávajú pulzovanie obrej hviezdy.

Hydrodynamickými a seizmickými modelmi tím vedcov potvrdil, že príčinou pulzov hviezdy Betelgeuse boli tlakové (zvukové) vlny.

Z analýzy vlastností týchto vĺn vyplýva, že Betelgeuse nie je tak rozmerný, ako sme si doteraz mysleli. Keby sme ho umiestnili do stredu slnečnej sústavy, nesiahal by až k Jupiteru, ale len do dvoch tretín tejto vzdialenosti.

Na základe ďalších výpočtov vedci prišli k záveru, že Betelgeuse je vzdialený približne 530 ly (svetelných rokov) a nie 700 ly, ako hovorili doterajšie odhady. Dobrá správa je, že je to stále dostatočne ďaleko od Zeme, aby nás jeho prípadný výbuch ohrozil.

Z výskumu ďalej vyplýva, že Betelgeuse už spaľuje vo svojom jadre hélium, čo znamená, že nevybuchne ešte dosť dlho. Predpokladá sa, že sa tak stane najskôr o 100 000 rokov.(zdroj:astronomynow.com)