Blesky na Marse

  • Marcel Škreka | 29 Jún 2009
    Slnečná sústava
Ilustrácia prachovej búrky na Marse
Výskumníci z Michiganskej univerzity našli priamy dôkaz výskytu bleskov na Marse spôsobených veľkou prachovou búrkou.

"To, čo sme videli na Marse, bola séria veľkých a rýchlych elektrických výbojov spôsobená prachovou búrkou," vraví Ch. Ruf. "Aj keď je jasné, že elektrické výboje nesprevádzal žiadny dážď. Avšak dôsledky sú úžasné."

Objav bol uskutočnený pomocou mikrovlnného detektora vyvinutého na Michiganskej univerzite. Tento detektor je schopný rozoznať tepelné a netepelné žiarenie, pričom netepelné žiarenie súvisí s prítomnosťou bleskov. Medzi 22. májom a 16. júnom 2006 meral prístroj mikrovlnné emisie počas približne 5 hodín každý deň. 8. júna bolo zaznamenané netepelné žiarenie a súčasne sa objavila aj prudká prachová búrka. Netepelné žiarenie bolo detekované len počas trvania búrky.

Po zhodnotení sily, trvania a frekvencie netepelnej aktivity a možnosti jej iných zdrojov, dospeli vedci k záveru, že suché blesky spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou prachová búrka. Túto prácu potvrdil aj prieskum pôdy sondou Viking spred 30 rokov, ktorý naznačoval, že prachové búrky môžu vykazovať elektrickú aktivitu, čo sa však potvrdilo až teraz .

V roku 2006 teoretické modely, laboratórne experimenty a prieskumy v teréne na Zemi viedli k záveru, že priamy dôkaz existencie bleskov na Marse neexistuje. Potvrdenie existencie bleskov na planéte má významný dôsledok pre výskum Marsu.

"Ovplyvní atmosférickú chémiu, obývateľnosť a prípravy na jeho prieskum ľudskou posádkou. Môže mať aj dôsledok na pôvod života, ako vyplýva z experimentov z 50. rokov minulého storočia," hovorí N. Renno.(zdroj:astronomynow.com)