Blízky prelet asteroidu 2013 TX68

  • Marcel Škreka | 4 Marec 2016
    Slnečná sústava
Umelecká predstava blízkozemského asteroidu preletujúceho okolo Zeme. Kredit: ESA
13.10.2013 bol pozorovaný preletel malého asteroidu, ktorého veľkosť sa odhaduje na 30 m, vo vzdialenosti 2 milión km od Zeme. Jeho ďalší blízky prelet očakávame v najbližších dňoch.

Tento asteroid dnes už známy pod menom 2013 TX68 bol objavený automatickou prehliadkou oblohy Catalina 6.10.2013. Najprv sa predpokladalo, že okolo našej planéty preletí opäť 5.3.2016, no neskoršie pozorovania posunuli tento dátum na 8.3.2016.

Archívne snímky zhotovené prehliadkou Pan-STARRS pátrajúcou po asteroidoch umožnili vedcom v Centre pre výskum blízkozemských objektov (CNEOS) spresniť jeho polohu pri predchádzajúcom prelete a určiť, že v najbližšej dobe jeho zrážka so Zemou nehrozí. Oproti pôvodným výpočtom preletí okolo Zeme v omnoho väčšej vzdialenosti.

Táto vzdialenosť bola vypočítaná na približne 5 milión km od Zeme, čo je asi 13-krát ďalej ako dráha Mesiaca a čas preletu na 8.3.2016 o 01:06. Stále existuje malá šanca, že preletí v menšej vzdialenosti, no určite nie bližšie ako 24 000 km nad povrchom Zeme. Takisto sa podarilo spresniť predpoveď budúcich priblížení 2013 TX68 k Zemi. Podľa nich asteroid počas tohto storočia Zem neohrozí.

asteroid_2013_TX68.jpg

Obežná perióda asteroidu 2013 TX68 okolo Slnka je 780 dní na pomerne výstrednej dráhe, na ktorej sa dostáva najbližšie k Slnku až k dráhe Venuše a najvzdialenejší bod dráhy leží za dráhou Marsu. Na obrázku je znázornená poloha planét 25.2.2016, teda 12 dní pred najväčším priblížením 2013 TX68 k Zemi. Kredit: NASA/JPL-Caltech

Čo sa týka vyhliadok na jeho pozorovanie ďalekohľadom, tak tie sú teraz o dosť horšie ako pôvodné, vzhľadom na väčšiu vzdialenosť, v ktorej asteroid preletí okolo Zeme. Posledné odhady jeho jasnosti sa pohybujú nad 20 magnitúd, čo je asi 250 000-krát nižšia jasnosť, ako dokáže zachytiť ľudské oko. Vizuálne teda nebude pozorovateľný ani vo veľkých ďalekohľadoch.

Dráhové parametre asteroidu sú na základe nových pozorovaní neustále spresňované. Na ich základe sa koriguje o.i. aj odchýlka v určení vzdialenosti a času preletu popri Zemi.(zdroj:astronomynow.com)