Časový posun vo výtryskoch mladej hviezdy

  • Marcel Škreka | 20 Apríl 2011
    Stelárna astronómia
Zrod hviezd sprevádzajú mnohé búrlivé javy, ako napr. hmota prúdiaca od pólov hviezdy v dvoch symetrických protiľahlých výtryskoch. Astronómovia pri skúmaní jednej takejto hviezdy zistili, že výtrysky sú navzájom časovo posunuté o 4,5 roka.

Objav, ku ktorému výrazne napomohol Spitzerov vesmírny ďalekohľad, umožní astronómom porozumieť procesu generovania výtryskov okolo vznikajúcich hviezd. 

Výtrysky sú súčasťou aktívnej fázy života mladej hviezdy, ktorá vzniká kolapsom medzihviezdneho plyno-prachového oblaku. Ten sa postupne v centrálnej časti sploští do rotujúceho disku. Materiál v disku padá na rastúcu hviezdu a poháňa polárne výtrysky. Plyn prúdiaci vo výtryskoch nadzvukovými rýchlosťami rotáciu disku spomaľuje.

Keď sa v jadre mladej hviezdy spustí termonukleárna fúzia, výtrysky zaniknú a disk okolo hviezdy sa stenší. Zo zvyšného materiálu v disku vznikajú planéty.

Objav časového posunu vo výtryskoch nazvaných Herbig-Haro 34, umožnil vedcom presnejšie určiť oblasť, v ktorej vznikajú. Z nových pozorovaní ďalekohľadu Spitzer vyplýva, že sa tak deje vo vzdialenosti menšej ako 3 AU od hviezdy, čo je asi 10 krát menej ako sa doteraz predpokladalo.

Jeden z výtryskov je sledovaný už dlhé roky, no druhý ostával skrytý za tmavým medzihviezdnym oblakom. Odhaliť ho dokázali až snímky zo Spitzerovho ďalekohľadu, na ktorých sú viditeľné symetrické štruktúry v oboch výtryskoch. Tie sa ukázali byť kľúčové v odhalení časového posunu. Meraním skutočných vzdialeností jednotlivých štruktúr od hviezdy astronómovia zistili, že v jednom výtrysku je každá z nich vzhľadom na štruktúry v druhom výtrysku posunutá o 4,5 roka. Tento výsledok závisí od rýchlosti hmoty vo výtryskoch, ktorá bola zmeraná už dávnejšie ďalekohľadom HST. Krátko pred Herbig-Haro 34 boli pozorované podobné symetrické výtrysky, no nie je zatiaľ isté, či tiež vykazujú časový posun.

Astronómovia predpokladajú, že oba výtrysky sú previazané zvukovými vlnami. Pri známom časovom posune a rýchlosti zvuku, bolo možné vypočítať maximálnu veľkosť oblasti, v ktorej vznikajú. Momentálne sa tím astronómov zaoberá hľadaním časových posunov v iných podobných výtryskoch.(zdroj:www.spitzer.caltech.edu)