Červený hyperobor napodobňuje správanie Betelgeuse

  • Marcel Škreka | 24 Marec 2021
    Stelárna astronómia
Umelecká predstava hyperobra VY Canis Majoris ukazuje mohutné výrony plynu a konvekčné bunky. Obrázok: NASA, ESA a R. Humphreys (University of Minnesota) a J. Olmsted (STScI)
Pokles jasnosti hviezdy Betelgeuse vyvolal v minulom roku rozsiahle špekulácie o osude tohto červeného superobra. Niektorí dokonca hovorili, že v astronomicky krátkom čase vybuchne ako supernova. Nakoniec sa ukázalo, že pokles jasnosti bol pravdepodobne spôsobený odvrhnutím časti plynnej obálky. Prach v nej obsiahnutý pri pohľade zo Zeme čiastočne zatienil disk hviezdy.

Nový výskum ukazuje podobný proces, ktorý v oveľa väčšom meradle prebieha pri červenom hyperobrovi VY Canis Majoris. V minulosti už bolo zaznamenaných viacero mohutných erupcií tejto hviezdy. VY Canis Majoris je 300 000 krát jasnejšia ako Slnko a umiestnená do stredu slnečnej sústavy by presahovala obežnú dráhu Jupitera.

Nedávno boli pozorované obrovské oblúky plazmy prúdiace z povrchu hviezdy. Podobajú sa slnečným protuberanciám, no sú oveľa väčšie.

Pomocou Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu dokázali vedci zmerať rýchlosti pohybujúcich sa plynných zhlukov a ďalších štruktúr v blízkosti VY Canis Majoris, čo im umožnilo datovať erupcie. Ukázalo sa, že veľa zhlukov súvisí s udalosťami, ktoré nastali v 19. a 20. storočí, keď hviezda stmavla na šestinu svojho normálneho jasu.

Z tejto obrovskej hviezdy prúdi stonásobne viac hmoty ako z Betelgeuse a niektoré zhluky majú viac ako dvojnásobok hmotnosti Jupitera.

Tieto procesy sú u červených nadobrov pravdepodobne ešte častejšie, ako  vedci predpokladali a VY Canis Majoris je extrémny príklad. Jedná sa o hlavný mechanizmus úbytku hmotnosti červených nadobrov.

VY Canis Majoris sa môže nachádzať v jedinečnom bode evolúcie, ktorý ju oddeľuje od ostatných hviezd. Je to práve takáto výrazná aktivita počas veľmi krátkeho obdobia trvajúceho možno len pár tisíc rokov. Práve pre krátkosť tohto obdobia ho nestihneme pozorovať pri iných hviezdach.

Hviezda už mohla týmto procesom stratiť polovicu svojej počiatočnej hmotnosti. Keď sa fúzne reakcie nakoniec zastavia a jadro hviezdy sa zrúti, VY Canis Majoris nemusí explodovať pri výbuchu supernovy. Môže sa jednoducho zrútiť priamo do čiernej diery.(zdroj:astronomynow.com)