Čo možno neviete o Rybách

  • Jana Plauchová | 29 Október 2020
    O súhvezdiach
Galaxia M 74. Na fotografických snímkach javí ako klasická špirálová galaxia, na ktorú sa dívame kolmo zhora. Zdroj: ESO/PESSTO/S. Smartt
Ryby sú prvým súhvezdím zvieratníka, hoci nie jeho prvým znamením. Astronómovia dobre vedia, že v nich leží priesečník ekliptiky a svetového rovníka – jarný bod. V jarnom bode dosahujú rektascenzia, deklinácia, ekliptikálna dĺžka a ekliptikálna šírka nulové hodnoty. Kružnica prechádzajúca jarným bodom a svetovými pólmi je akousi nebeskou obdobou Greenwichského poludníka.

Súhvezdie Ryby je napriek svojej rozľahlosti chudobné na jasné hviezdy. Preto v ňom každé nové teleso vyzerá nápadne. Hlavne oblasť okolo hviezd zeta, epsilon a delta Piscium je vhodná na objavovanie planétok. Najjasnejšia hviezda Rýb je trochu sporná. Mnohé zdroje uvádzajú, že ňou je alfa s jasnosťou len 3,82 magnitúdy. Podľa dvoch iných zdrojov je však najmenej o desatinu magnitúdy jasnejšia eta Piscium. Alfa Piscium má viacero názvov: Najpoužívanejší z nich znie Alrischa. Pochádza z arabského „al-riša“, čo znamená „povraz“. Podľa starých vyobrazení v tejto hviezde ležal uzol spájajúci obe stužky, ktoré sú priviazané k jednotlivým rybám.

Beta Piscium sa nazýva Fum al Samakah (rovnako ako beta Piscis Austrini) alebo len Fum al Sama. V arabčine to značí „ústa ryby“. Meno zodpovedá polohe hviezdy v obrazci súhvezdia – naozaj sa nachádza na pozícii úst západnejšej z dvojice Rýb. Podobne ako alfa, ani beta si nevyslúžila označenie týmto písmenkom gréckej abecedy pre svoju jasnosť, ale pre svoju pozíciu. Je to najzápadnejšia hviezda obrazca (často už k nemu ani nepriraďovaná) a má jasnosť iba 4,53 mag. V tejto voľným okom sotva viditeľnej bodke sa ukrýva vzdialená žeravá modrobiela hviezda. Aj ona však, hoci je omnoho ťažšia ako Slnko, skončí podobne ako ono – ako biely trpaslík. Predtým stratí viac než 80 % svojej hmotnosti mohutným hviezdnym vetrom.

Delta Piscium je slabá. Zaraďuje sa k neveľkému počtu voľným okom viditeľných hviezd, ktoré môže zakryť Mesiac. V zdanlivej blízkosti delta Piscium sa nachádza van Maanenova hviezda, tretí objavený biely trpaslík. Je to tiež náš najbližší biely trpaslík, ktorý nie je súčasťou sústavy viacerých hviezd. Od nás ho delí vzdialenosť len 13,8 svetelného roka. Hmotnosť tejto hviezdy má hodnotu 0,68 Slnka pri iba 1 % slnečného priemeru.

Eta Piscium, ktorá je s jasnosťou 3,69 magnitúd podľa novších zdrojov najjasnejšou hviezdou súhvezdia, má aj vlastné meno, hoci nepoužívané: Kullat Nunu. Názov pochádza netradične z babylončiny. Je tiež zložená z dvoch hviezd, ktoré majú rovnaký vlastný pohyb, takže sú k sebe gravitačne viazané. Jasnejšia zložka je žltý obor. Vzhľadom na skutočnosť, že nepoznáme presnú zdanlivú hviezdnu veľkosť sprievodcu, jeho zaradenie môže byť rôzne – od oranžovej po žltobielu hviezdu hlavnej postupnosti.

Omega Piscium je obyčajnou žltobielou hviezdou. Je však význačná tým, že má spomedzi všetkých hviezd s Bayerovým označením najväčšiu rektascenziu pre epochu 2000,0. Jej rektascenzia je 23 hodín 59 minút a 18,7 sekundy.

NGC 7714.jpg
 
NGC 7714 vyzerá ako modrá špirálová galaxia, ktorá prechádza cez gigantický zlatistý prstenec. Tento prstenec tvoria milióny starších hviezd podobných Slnku, a pravdepodobne je súčasťou samotnej galaxie. Zdroj: NASA and ESA, A. Gal-Yam

Ako súhvezdie ležiace ďaleko od Mliečnej cesty môžu Ryby pozorovateľom ponúknuť najmä galaxie. Zaujímavá je M 74. Kvôli náročnosti vizuálneho pozorovania dostala medzi amatérskymi astronómami prezývku „Fantómová galaxia“. Pre astrofotografov však ide o jednu z najfotogenickejších. Röntgenové observatórium Chandra zmapovalo v galaxii mnoho zdrojov röntgenového žiarenia, ktoré nazývame ultrasvietivými. Astronómovia usudzujú, že by mohlo ísť o čierne diery strednej veľkosti – hmotnejšie než hviezdne čierne diery, ale stále omnoho menej hmotné ako supermasívne čierne diery. Ich pôvod je neznámy. Podľa jednej hypotézy sú to zvyšky jadier menších galaxií, ktoré M 74 pohltila.

Ryby sú súhvezdím obsahujúcim mnoho zrážajúcich sa galaxií. Takéto objekty však vyzerajú pôsobivo len na astrofotografiách. Napríklad NGC 7714 je veľmi zvláštne tvarovaná galaxia. Predpokladá sa, že za jej pretiahnutú a skrútenú podobu môže menšia a o dve magnitúdy slabšia galaxia NGC 7715, ktorá cez svojho väčšieho suseda v minulosti doslova prešla.

Ryby cierne.png
Mapa Rýb. Autor: Jana Plauchová