Čo možno neviete o Havranovi

  • Jana Plauchová | 22 Máj 2021
    O súhvezdiach
Na obrázku vľavo vidíme Tykadlá cez pozemský ďalekohľad. Vpravo je detailný pohľad na obe galaxie. Väčšia galaxia vľavo je NGC 4038, menšia je NGC 4039. Hviezdy v blízkosti jadier vyzerajú byť červenšie ako v skutočnosti sú, lebo svetlo z nich zacláňa medzihviezdny prach, ktorý dopadá priamo do týchto jadier.
Nevýrazné, napriek tomu staroveké súhvezdie s legendou, ktorá ho spája s dvoma okolitými súhvezdiami. Preslávilo sa dvojicou interagujúcich galaxií Tykadlá, ktoré sú dobre preskúmané na rozdiel od hviezd obrazca súhvezdia v popredí. Tie si uchovávajú svoje tajomstvá.

Jeho najjasnejšia hviezda nie je alfa. Podľa novších zdrojov toto prvenstvo patrí gama, Gienah, s jasnosťou 2,59 mag. Alfa Corvi s názvom Al Chiba, alebo Alchita či Alchiba, je o viac než magnitúdu slabšia. Patrí k najslabším alfám na oblohe. Podľa jedného zdroja jej meno značí „chybná“, podľa iných „stan“. Druhý výklad pôvodu jej mena naráža na fakt, že spolu s troma ďalšími slabými hviezdami vytvára akýsi pokrivený štvoruholník znázorňujúci stan.

Zaradenie Al Chiby na H-R diagrame je nejednoznačné – býva označovaná ako hviezda hlavnej postupnosti, podobor aj obor. Jej svietivosť štvornásobku svietivosti Slnka spolu s povrchovou teplotou 7 000 K silne nahráva skutočnosti, že ide o hviezdu spaľujúcu vodík. Je však trochu menej svietivá, než sa dá vzhľadom na jej spektrálnu triedu očakávať. V jej spektre sú náznaky prítomnosti blízkeho sprievodcu, ale nič sa o ňom nevie. Svoj život Al Chiba ukončí ako bežný biely trpaslík s rozmermi Zeme. Momentálne je však jej koniec ešte ďaleko, hviezda je veľmi mladá.

Pôvod mena beta Corvi, Kraz, nepoznáme. Tento jasný žltý obor vydáva žiaru 160-tich Sĺnk. Svoj život začínal ako hviezda typu B7 a rovnako ako Alchiba, aj on skončí ako biely trpaslík.

Dve z hviezd, ktoré vytvárajú obrazec, pomenúvajú rôzne časti Havranovho tela: Gienah, z arab. „Al Janah“ alebo „Al Janah al Ghurab al Aiman“, „krídlo“ alebo (v dlhšom tvare) „pravé krídlo havrana“, a Minkar, čiže „zobák“. Gama Corvi, Gienah, sa občas nazýva aj Gienah Corvi na odlíšenie od rovnomennej hviezdy v súhvezdí Labuť. Na tom, že je najjasnejšou hviezdou Havrana, sa čiastočne podpísal aj fakt, že ide o modrobieleho obra so svietivosťou 355 Sĺnk. Gienah má v spektre prudko zvýšené hodnoty ortuti a mangánu. Zastúpenia iných prvkov, napríklad hliníka či niklu, má zase prudko znížené. Toto podivné chemické zloženie je dôsledkom klesania niektorých prvkov pod vplyvom gravitácie hviezdy do jej hlbších vrstiev, kým iné vynáša konvekcia na povrch.

Názov delta Corvi, Algorab alebo Algrab, znamená „havran“. V Arábii týmto menom kedysi označovali celé súhvezdie, nielen túto hviezdu.

Epsilon Corvi, Minkar, má meno odvodené z nepoužívaného názvu pre Al chibu. To sa niekedy prepisuje ako „Al Minliar al Ghurab“, ale inde sa stretneme s tvarom „Al Minkar al Ghurab“, v ktorom už je väzba na Minkar jasná. Ide o najvzdialenejšiu hviezdu základného obrazca Havrana. Je to oranžový obor. Jedno otočenie okolo osi mu môže trvať skoro štyri roky.

Eta Corvi obklopuje disk materiálu zrejme podobný nášmu Kuiperovmu pásu. V tomto disku sa našli dve zhustenia, ktoré sa pripisujú účinkom planéty hmotnostne podobnej Neptúnu. Tá však obieha svoju materskú hviezdu 3,5-krát ďalej než Neptún Slnko, preto jej obeh trvá až 900 rokov.

Blízko hranice so súhvezdím Pohár leží dvojica síce veľmi slabých, ale napriek tomu známych interagujúcich galaxií 10. – 11. magnitúdy: NGC 4038 a NGC 4039. Spoločne sa nazývajú Tykadlá. Podľa rôznych zdrojov sa nachádzajú asi 45 – 63 miliónov ly ďaleko a dohromady majú priemer 360 000 ly. Patria k najlepšie preskúmaným kolidujúcim galaxiám. Gravitačným pôsobením si navzájom vytrhli úzke prúdy hviezd. Tvar prúdov je nápadne podobný dlhým tykadlám hmyzu, z čoho pochádza aj ich názov.

Galéria obrázkov k článku

Mapa Havrana. Autor: Jana Plauchová