Ďalší kúsok puzzle v skladačke klímy Marsu

  • Marcel Škreka | 24 Marec 2009
    Slnečná sústava
Podľa najnovšieho výskumu erodovaného krátera prebiehali v rovníkovej oblasti rozsiahle nánosové procesy. Mars teda musel v minulosti zažiť značné klimatické zmeny.

Výskum uskutočnila sonda Mars Express. Zisťovala mineralogické zloženie 280 km krátera v oblasti Aram Chaos. Podľa nameraných údajov sa skladá prevažne zo siričitanov a oxidov železa. Práve oxidy železa dávajú Marsu jeho červenkastý odtieň.

V tomto kráteri je ich koncentrácia oproti priemeru štvornásobná, z čoho vyplýva, že tu prebiehali procesy, ktoré lokálne zvýšili ich koncentráciu. Siričitany sa obyčajne vyskytujú spolu s oxidmi železa, no tu museli byť nejako odviate, pričom ostali len odkryté vrstvy oxidov železa.

Skoncentrovali sa v tmavých usadeninách v spodných častiach zrázov zložených zo siričitanov. Z toho vyplýva, že oxidy železa odhalila erózia predtým, ako sa zosunuli zo zrázov. Podobne sa ich zvýšená koncentrácia našla aj v okolitých dunách.

Aj keď je to v tejto oblasti Marsu zaujímavý objav, nie je jedinečný. Rover Opportunity našiel usadeniny oxidov železa v tvare malých guľôčok (prezývaných čučoriedky) o 1000 km ďalej v oblasti Meridiani Planum. Aj v údolí Valles Marineris vzdialenom 3000 km sa našli podobné usadeniny. Ich objav v Aram Chaos preto spája značne vzdialené oblasti Marsu a vedci očakávajú nájdenie ďalších.

Prístroj na sonde dokáže preniknúť len 1/10 mm pod povrch, takže už 1 mm hrubá vrstva prachu znemožní akékoľvek pozorovanie nižšie uložených vrstiev. Vďaka veternej erózii v Aram Chaos bol prach odviaty a odhalil kamenné podložie.

Skutočný rozsah a spôsob, akým usadeniny vznikali, zatiaľ nie je známy. Vedci skúmajú, akými mechanizmami mohli vzniknúť od atmosférických zrážok ako je dážď či sneh, po vulkanický popol alebo ľadovcové usadeniny. Nech už bude výsledok akýkoľvek, prispeje k pochopeniu minulých klimatických a povrchových procesov, ktoré tvarovali planétu.(zdroj:astronomynow.com)