Dinosaury mali kratšie dni

  • Marcel Škreka | 24 Marec 2020
    Slnečná sústava
Fosília ustrice skupiny rudist nájdená v Spojených arabských emirátoch. Podobná fosília pomohla vedcom určiť dĺžku dňa spred 70 milión rokov. Zdroj: AGU, Wikipedia, Wilson-44691

Pred 70 milión rokmi sa Zem otočila okolo svojej osi 372 krát za rok, rok mal teda o 7 dní viac ako dnes. Táto rýchlejšia rotácia mala za následok, že dinosaury na konci obdobia kriedy si užívali dni, ktoré trvali 23,5 hodiny.

To, že dni boli v minulosti kratšie už vedci vedeli vďaka gravitačnej interakcii medzi Zemou a Mesiacom. Trenie z gravitáciou poháňaných prílivov a odlivov nepatrne spomaľuje zemskú rotáciu a tento proces súčasne spôsobuje vzďaľovanie Mesiaca. Táto hodnota v súčasnosti dosahuje 3,82 cm ročne.

Rýchlosť vzďaľovania Mesiaca však nebola stále konštantná a presné určenie zmeny tejto rýchlosti bolo obtiažne.

Pozrime sa na Torreites sanchezi, vyhynutý druh lastúry, ktorá pripomína hustú penu na pive. Mäkkýše vyrastali v husto osídlenom prostredí na útesoch ako dnešné ustrice a darilo sa im v teplých vodách. Vyhynuli pred 65 milión rokmi pri páde asteroidu, ktorý vyhubil aj dinosaurov.

Tieto ustrice boli pomerne neobvyklé. Dnes nežije nič, čo by sa im podobalo. Rozšírené boli obzvlášť na konci obdobia kriedy a vytvárali sa z nich útesy. V ekosystéme mali rovnakú úlohu ako dnešné koraly.

Členovia skupiny dávnych mäkkýšov známej ako rudist rástli rýchlo a každý deň im pribudla vrstva vytvárajúc prstenec. Tím vedcov skúmal jedného jedinca T. sanchezi, ktorý žil viac ako 9 rokov v plytkom tropickom mori pred približne 70 milión rokmi. Objavený bol na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú hory v Ománe.

Pomocou lasera boli do časti vrstvy vyvŕtané 10 mikrometrov široké otvory a vedci mohli presne odmerať denné prírastky prstencov, ako aj sezónne variácie v rámci roka.

Z jedného dňa života tohto živočícha mali vedci 4 až 5 údajov a to je niečo, čo sa pri skúmaní geologickej histórie ešte nikdy nepodarilo. V podstate tak bolo možné pozrieť na priebeh dňa spred 70 milión rokov.

Výsledkom skúmania bolo zistenie, že deň v živote Torreites sanchezi bol o pol hodinu kratší ako dnes, čo je najpresnejší údaj z doby neskorej kriedy, aký sa dodnes podarilo zistiť.

 (zdroj:astronomynow.com)