Dopad asteroidu Apophis je prinajmenšom na storočie vylúčený

  • Marcel Škreka | 3 Máj 2021
    Slnečná sústava
zdroj: https://resize.indiatvnews.com
Nové pozorovania asteroidu Apophis vylúčili akúkoľvek pravdepodobnosť jeho zrážky so Zemou na dobu minimálne jedného storočia. Európska vesmírna agentúra odstránila 350 metrový asteroid zo svojho zoznamu rizikových telies slnečnej sústavy, ktoré majú nenulovú šancu zasiahnuť Zem.

Samozrejme v tomto zozname stále zostáva viac ako 1140 známych objektov, ktoré majú aspoň teoretickú šancu niekedy v budúcnosti zraziť sa so Zemou. Zdá sa však, že riziko hroziace od Apophisu na nejakú dobu pominulo.

Asteroid Apophis bol objavený v roku 2004. Následne astronómovia  vypočítali, že potenciálne hrozí jeho zrážka so Zemou v rokoch 2029 a 2036. Ďalšie pozorovania však túto hrozbu vylúčili. Stále ale zostávala malá šanca kolízie pre rok 2068. Nové radarové pozorovania priniesli dostatok sledovacích údajov na vylúčenie akejkoľvek zrážky minimálne na ďalšie storočie.

Apophis preletí 13. apríla 2029 asi 35 000 kilometrov od Zeme, teda asi desaťkrát bližšie ako Mesiac a bude viditeľný voľným okom. Gravitácia Zeme ovplyvní obežnú dráhu asteroidu a pred najnovšími pozorovaniami ešte stále existovala malá šanca zrážky v roku 2068.

S podporou nedávnych optických a radarových pozorovaní sa neistota polohy Apophisu na obežnej dráhe pre rok 2029 znížila zo stoviek kilometrov na niekoľko kilometrov.

Aj napriek gravitačnému vplyvu Zeme počas preletu v roku 2029 nevyplývajú z  posledných pozorovaní žiadne potenciálne zrážky minimálne pre ďalšie storočie.

Objav Apophisu a prvotné výpočty jeho obežnej dráhy boli urobené, keď dnešné aktivity planetárnej obrany boli ešte v plienkach.

To, že sa to stalo v ranom období tejto disciplíny, poslúžilo ako silná motivácia na zlepšenie našich schopností presne predpovedať pohyb týchto zaujímavých a potenciálne nebezpečných objektov. Dnešným odstránením Apophisu z rizikového zoznamu uzatvárame veľmi poučnú kapitolu v histórii planetárnej obrany.Vyobrazenie preletu planétky Apophis okolo Zeme 13. apríla 2029. Nové pozorovania vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť dopadu minimálne na ďalšie storočie.

 

 (zdroj:astronomynow.com)