Dožívajúca hviezda obklopená prachovým diskom a planétami

  • Marcel Škreka | 15 Apríl 2013
    Stelárna astronómia
Prachový disk pri hviezde. Kredit: ESA/Bonsor et al (2013)
Vesmírny ďalekohľad Herschel zhotovil snímky prachového disku v okolí hviezdy kapa Coronae Berealis. Okrem prachu krúži okolo tejto hviezdy minimálne jedna planéta.

Hviezdy s hmotnosťou podobnou Slnku "spaľujú" vo svojich jadrách vodík počas miliárd rokov. Po vyčerpaní tohto paliva začína prebiehať reakcia vo vrstve nad jadrom. Vtedy hviezda rýchlo zväčšuje svoj objem a mení sa na obra.

Teória predpokladá, že túto vývojovú fázu planéty, asteroidy a kométy "prežijú", no treba ju podložiť pozorovaniami. Jednou z možností je pátrať po prachových diskoch obklopujúcich tieto dožívajúce hviezdy.

Vďaka citlivým infračerveným detektorom na ďalekohľade Herschel boli astronómovia schopní pozorovať prachový disk pri hviezde kapa Coronae Borealis (κ CrB).

Hviezda vzdialená 100 ly je o polovicu hmotnejšia ako Slnko a približne 2,5 miliardy rokov stará.

Z pozorovaní pozemnými ďalekohľadmi je známa existencia jednej veľkej planéty s dvojnásobnou hmotnosťou Jupitera. Vedci predpokladajú aj prítomnosť druhej planéty.

Kapa CrB je prvou dožívajúcou hviezdou, pri ktorej bol objavený prachový disk s jednou, prípadne viacerými planétami.

Disk pretrval počas celého života hviezdy bez toho, aby bol zničený. V tomto sa veľmi líši od slnečnej sústavy, kde bol disk v období označovanom ako veľké bombardovanie (približne 600 miliónov rokov po vzniku Slnka) značne preriedený.

Vedecký tím navrhol tri možné konfigurácie disku a planét, ktoré zodpovedajú pozorovaniam ďalekohľadu Herschel.

V prvom modeli je len jeden spojitý prachový disk siahajúci od 20 do 220 AU. V slnečnej sústave sa podobný disk zvaný Kuiperov pás rozprestiera od 30 do 50 AU od Slnka.(zdroj:www.esa.int)