Dve planéty na jednej obežnej dráhe

  • Marcel Škreka | 15 Marec 2011
    Exoplanéty
V záplave pozorovaní družice Kepler sa skrývala planetárna sústava veľmi odlišná od tých dosiaľ objavených. Dve planéty v tejto sústave obiehajú materskú hviezdu po rovnakej dráhe. Pokiaľ sa tento objav potvrdí, podporilo by to teóriu, že Zem kedysi obiehala Slnko spoločne s telesom veľkosti Marsu, ktoré sa s ňou neskôr zrazilo a výsledkom bol vznik Mesiaca.

Spomínané planéty sú spolu s ďalšími dvoma súčasťou planetárneho systému s názvom KOI-730. Materskú hviezdu podobnú Slnku obehnú naraz za 9,8 dňa. Nachádzajú sa na rovnakej dráhe, na ktorej sú navzájom posunuté o 60°.

Môže za to gravitačné pôsobenie jednotlivých telies. V systéme dvoch telies (v našom prípade hviezda a planéta) obiehajúcich okolo spoločného ťažiska sa nachádza 5 bodov (Lagrangeových libračných bodov), v ktorých sa ich gravitačné pôsobenie vyrovnáva. Prípadné tretie teleso sa v nich dokáže dlhodobo stabilne udržať. Dva z týchto bodov označovaných L4 a L5 ležia na obežnej dráhe planéty vzdialené o 60° pred a za ňou. V Slnečnej sústave je najznámejší prípad Trójanov – asteroidov na dráhe planéty Jupiter.

Predstavme si podrobnejšie jednotlivé planéty. KOI-730.01 obieha vo vzdialenosti 0,12 AU s periódou 14,84 dňa, jej priemer sa odhaduje na 3,1 priemeru Zeme. KOI-730.04: 0,076 AU, 7,38 dňa, 1,8 priemeru Zeme. Hlavné aktérky KOI-730.02 a KOI-730.03 obiehajú hviezdu na spoločnej dráhe vo vzdialenosti 0,092 AU s obežnou dobou 9,84 dňa. Ich priemery sa odhadujú na 2,3 a 2,5 priemeru Zeme.

Teoreticky sa môže látka v protoplanetárnom disku, obklopujúcom mladú hviezdu sformovať do planét na spoločnej dráhe, no zatiaľ sa žiadny takýto prípad nepozoroval.

Náš Mesiac sa podľa súčasných predstáv sformoval približne 50 miliónov rokov po vzniku Slnečnej sústavy z pozostatkov zrážky mladej Zeme s telesom veľkosti Marsu. Z počítačových simulácií vyplýva, že teleso narazilo do Zeme malou rýchlosťou, a to je možné, len ak sa toto teleso nachádzalo v jednom z bodov L4 alebo L5 sústavy Slnko-Zem.

Či sa zrazia planéty v systéme KOI-730 nevieme, ale počítačové simulácie naznačujú, že za najbližších 2,2 milióna rokov k zrážke nedôjde.

K zrážkam exoplanét pri iných hviezdach ale pravdepodobne dochádza. Niekoľko pozorovaní hviezd v infračervenej časti spektra možno vysvetliť tak, že sa v ich blízkosti zrazili 2 planéty. Či pri tom vznikol aj mesiac, však zatiaľ zistiť nevieme.(zdroj:www.astro.cz)