Exoplanéta bez oblačnej atmosféry

  • Marcel Škreka | 18 Február 2021
    Exoplanéty
Umelecká predstava exoplanéty WASP-62b. Kredit: M. Weiss / Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics.
Extrasolárna planéta WASP-62b má podľa nového výskumu priehľadnú atmosféru bez oparu a oblakov. Bezoblačné exoplanéty sú mimoriadne zriedkavé. Astronómovia odhadujú, že ich je menej ako 7%.

Okrem tejto, poznáme už len jednu exoplanétu s čistou atmosférou. Je ňou WASP-96b, ktorá bola objavená v roku 2018.

Astronómovia sa domnievajú, že štúdium exoplanét s bezoblačnou atmosférou prispeje k lepšiemu pochopeniu ich vývoja.

Čistá atmosféra navyše uľahčuje štúdium chemického zloženia planét.

WASP-62b bola objavená v roku 2012 prostredníctvom projektu WASP (Wide Angle Search for Planets), ktorého úlohou bolo pátranie po extrasolárnych planétach na južnej oblohe.

Planéta WASP-62b je plynný obor s polovičnou hmotnosťou Jupitera, obiehajúca okolo materskej hviezdy vo vzdialenosti 0,06 AU (1 AU = vzdialenosť Zem-Slnko). Jeden obeh jej trvá 4,4 dňa. Sklon dráhy planéty nám umožňuje pozorovať jej prechody popred disk hviezdy.

Hviezda WASP-62 patrí do spektrálneho typu F, nachádza sa v súhvezdí Mečiar, vo vzdialenosti 575 ly (svetelných rokov).

Astronómovia zhotovili pomocou Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu spektrum planéty WASP-62b, čo im pomohlo detegovať prítomnosť niektorých chemických prvkov.

Astronómovia sledovali planétu počas jej troch prechodov popred materskú hviezdu v optickej časti spektra. Takéto pozorovania umožňujú zistiť prítomnosť sodíka a draslíka v atmosfére planéty.

Prítomnosť draslíka potvrdená nebola, ale absorpčné čiary sodíka boli prekvapivo silné.

Mraky alebo opar v atmosfére by znemožnili detekciu sodíka. V takomto prípade dokážu astronómovia zvyčajne zistiť iba slabé náznaky jeho prítomnosti.(zdroj:www.sci-news.com)