Exoplanéta z roztaveného železa?

  • Valentín Korinek | 27 Január 2022
    Exoplanéty
Exoplanéta GJ 367b (na ilustrácii umelca) je hustá ako železo a dostatočne blízko k svojej hviezde, čím jej povrch môže byť roztavený. (Patricia Klein)
Novoobjavená exoplanéta skutočne robí astronómom vrásky na čele. Planéta GJ 367b je menšia ako Zem, hustejšia ako železo a dostatočne horúca na to, aby sa roztavila.

Vedci predpokladajú, že povrch planéty by mohol byť roztavený. Informácie o planéte boli prvýkrát získané z dát teleskopu *TESS v roku 2019. Táto malá planéta urobí jednu otočku okolo svojej materskej hviezdy za 7,7 hodiny. Rok je tam skutočne veľmi krátky.

Pomocou údajov z TESS a pozemného spektrografu HARPS v Európskom južnom observatóriu v Čile vedci zmerali polomer a hmotnosť planéty. GJ 367b dosahuje približne 0,72-násobok priemeru Zeme a 0,55 - násobok jej hmotnosti. To z nej robí prvú planétu s ultrakrátkym obdobím čo je trieda, do ktorej sa zaradzujú svety (planéty, mesiace) s rokmi kratšími ako je jeden pozemský deň a taktiež so záhadným pôvodom. Zvyčajne ide o telesá, o ktorých je známe, že sú menšie a ľahšie ako Zem.

Pomocou týchto meraní astronómovia vypočítali aj hustotu planéty, 8,1 g/m3, čo z nej robí planétu o niečo hustejšiu ako železo. Počítačová analýza vnútornej štruktúry planéty naznačuje, že 86 percent z nej by mohlo pozostávať zo železného jadra, pričom na povrchu môže tvoriť veľmi jemnú vrstvu z kameňa.

Planéta Merkúr má podobne veľké jadro. Vedci si myslia, že je to dôsledok stretu s inou planétou, ktorá sa zbavila väčšiny svojich vonkajších vrstiev. GJ 367b mohla vzniknúť po podobnej zrážke. Kedysi to mohla byť aj plynná planéta, ktorej atmosféra bola vypálená žiarením jej hviezdy.

Bez ohľadu na pôvod je GJ 367b tak blízko svojej hviezdy, že je teraz takmer určite pri teplote povrchu 1400° Celzia pokrytá roztavenou kovovou lávou.* TESS, je satelit na výskum tranzitujících exoplanét. Ide o ďalekohľad NASA programu Explorer. Názov je akronym z anglického originálu Transiting Exoplanet Survey Satellite.

(zdroj:www.sciencenews.org)