Exoplanéty so zvláštnym povrchom

  • Valentín Korinek | 19 Júl 2020
    Exoplanéty
Exoplanéta. Predstava umelca
Niektoré exoplanéty môžu byť pokryté niečím, čo má vlastnosti medzi kvapalinou a plynom. Exoplanéty obiehajúce okolo iných hviezd môžu existovať vo viac ako len v dvoch typoch. Nové typy exoplanét by mohli vyplniť priepasť medzi kamennými a plynnými typmi planét.

Použitím nameraných hustôt exoplanét, astronómovia rozdelili planéty, ktoré sú väčšie ako Zem ale menšie ako Neptún do dvoch kategórií: skalnaté super - Zeme a mini - Neptúny. Všeobecne sa predpokladá, že mini - Neptúny sú vyplnené hrubými vrstvami vodíka a plynného hélia, ako sú obrovské planéty v našej vlastnej Slnečnej sústave. Astronómovia však našli dôkazy o vodíku len na niektorých mini - Neptúnoch, no rovnako na iných mini - Neptúnoch našli stopy vody.

Nové simulácie teda naznačujú,  že niektoré planéty vyzerajúce ako plynné mini - Neptúny by v skutočnosti mohli byť skalnaté planéty pokryté prehriatymi oceánmi, kde je voda v exotickom stave, teda s vlastnosťami medzi kvapalinou a plynom.

Tím z univerzity Aix-Marseille vo Francúzsku uskutočňoval simulácie oceánskych svetov v blízkej obežnej dráhe okolo svojich hviezd, kde sa po väčšine nachádzajú mini - Neptúny. Intenzívne hviezdne žiarenie by spôsobilo, že by sa voda na planétach mohla dostať do kritického stavu, čo by jej dávalo vlastnosti medzi plynom a kvapalinou. Na Zemi by sa takýto typ vody mohol použiť na rozklad toxického odpadu.

Každá simulácia takejto planéty závisí od toho, aký je jej obsah vody. Tím však simuloval vodné svety s celým radom veľkostí a hustôt, ktoré zodpovedajú takmer všetkým stovkám doteraz objavených mini - Neptúnov. To naznačuje, že vlastnosti mini - Neptúnov obsahujúcich vodu, môžu byť lepšie vysvetlené práve oceánmi so superkritickou vodou ako vodíkovými a héliovými plynnými vrstvami.

Ako príklad poslúži exoplanéta označená ako K2 18b (mini - Neptún), v ktorom bola spozorovaná voda,  a teda zapadá do profilu takejto planéty s približne 37 % vody. Podrobnejšie pozorovania exoplanét v budúcnosti môžu dokázať pravdivosť tohto exoplanetárneho modelu.
Exoplanéty, ktoré majú veľkosti medzi Zemou (vľavo) a Neptúnom (vpravo), sa zvyčajne považujú buď za kamenné super - Zeme alebo plynné mini - Neptúny. Počítačové simulácie naznačujú, že niektoré z týchto planét (v strede) by mohli byť kamenné planéty obalené látkou, ktorá nie je úplne tekutá a nie je to celkom plyn.(zdroj:www.sciencenews.org)