Fomalhaut b

  • Marcel Škreka | 18 December 2008
    Exoplanéty

Hubblov vesmírny ďalekohľad (HST) nasnímal planétu okolo blízkej hviezdy Fomalhaut. Je to vôbec prvá snímka exoplanéty zhotovená vo viditeľnom svetle.


Fomalhaut leží vo vzdialenosti 25 ly (svetelných rokov) v smere súhvezdia Južná ryba. Hviezdu obklopuje rozsiahly prachový disk. Planéta Fomalhaut b sa nachádza v tomto disku vo vzdialenosti 119 AU (vzdialeností Zem - Slnko) od materskej hviezdy, čo je približne 4 krát ďalej ako vzdialenosť Slnko - Neptún. Profesor Paul Kalas z Kalifornskej univerzity v Berkeley študuje prachový disk okolo Fomalhauta už 15 rokov. Na snímkach s HST si všimol, že disk má ostrý vnútorný okraj. Príčinou daného tvaru disku môže byť len gravitačná sila planéty (rovnako sú formované aj prstence Saturna jeho mesiacmi). Trvalo až 3 roky, kým bolo možné získať 2 snímky planéty. No oplatilo sa čakať, lebo zo snímkov vypočítaná obežná perióda planéty (872 rokov), súhlasí s jej vzdialenosťou od Fomalhauta.


Jasnosť planéty oproti pozorovaniu spred troch rokov klesla o pol magnitúdy (1,25 krát). Vysvetlenie tohto javu zatiaľ ešte nepoznáme. Hmotnosť planéty sa odhaduje na 0,3 až 2 hmotnosti Jupitera. Ak však okolo formujúcej sa planéty krúži cirkumplanetárny prachový disk odrážajúci väčšie množstvo svetla, bola by jej hmotnosť podobná hmotnosti Neptúnu.


Kalas a jeho kolegovia plánujú rovnakou technikou sledovať prachové disky aj okolo iných hviezd.  Získajú tak viac informácií o planéte Fomalhaut b, ako aj prachovom disku obklopujúcom hviezdu.(zdroj:astronomynow.com)