Formovanie planét vo viacnásobných hviezdnych sústavách

  • Marcel Škreka | 4 November 2014
    Exoplanéty
Umelecká predstava zobrazuje plynovo-prachový disk okolo dvojhviezdy GG Tauri-A. Vedci pomocou ďalekohľadu ALMA objavili materiál medzi dvoma diskami. To znamená, že planéty môžu vznikať aj v gravitačne nestabilnom prostredí dvojhviezd. Kredit: ESO/L. Calçada
Pomocou ďalekohľadu ALMA vedci po prvýkrát pozorovali plyn prúdiaci z vonkajšieho hmotného plynného disku obklopujúceho dvojhviezdu do vnútornej časti tejto sústavy. Takýto proces môže dodávať materiál vhodný k stavbe planét do menšieho vnútorného disku, ktorý by inak už dávno zanikol. Vzhľadom na to, že polovica Slnku podobných hviezd sa rodí v dvojhviezdnych systémoch, bude mať tento objav vážne následky pri “poľovačkách“ na exoplanéty.

Vedci pozorovali rozloženie prachu a plynu v päťnásobnom hviezdnom systéme GG Tauri. Vek má len niekoľko miliónov rokov a nachádza sa vo vzdialenosti 450 ly v súhvezdí Býk.

Jednu z hviezd GG Tau-A obklopuje rozsiahly vonkajší pracho-plynový disk a centrálnu hviezdu ešte jeden menší vnútorný. Vnútorný disk má hmotnosť porovnateľnú s Jupiterom. Jeho existencia bola pre astronómov záhadou, lebo centrálna hviezda z neho odčerpáva hmotu takou rýchlosťou, že by v pomerne krátkom čase zanikol.

Pri pozorovaní tohto objektu ďalekohľadom ALMA vedci objavili plynné zhluky v oblasti medzi oboma diskami. Z pozorovaní vyplýva, že látka prúdi z vonkajšieho do vnútorného disku. Predchádzajúce pozorovania zobrazovali samostatnú hviezdu s materiálom prúdiacim z vonkajšej časti disku bližšie k hviezde.

Takýto transfer látky už predpovedali počítačové simulácie, no ešte nikdy sa ho nepodarilo zobraziť. Vonkajší disk tak môže udržiavať ten vnútorný “pri živote“ počas dlhého obdobia, čo môže mať dopad hlavne na formovanie potenciálnych planét.

Planéty vznikajú z materiálu, ktorý pri svojom vzniku nespotrebovala hviezda. Je to proces vyžadujúci prítomnosť pomerne stabilného disku okolo hviezdy. Ak sa podobný mechanizmus doplňujúci hmotu do vnútorného disku vyskytuje aj pri iných viacnásobných systémoch, znásobí sa tak počet hviezd, okolo ktorých budeme v budúcnosti môcť pátrať po možných planétach.

Prvá fáza hľadania exoplanét bola zameraná na samostatné Slnku podobné hviezdy. Pretože tvary dráh v dvojhviezde sú zložitejšie a menej stabilné, predpokladalo sa, že vznik planét v takýchto systémoch je omnoho komplikovanejší ako pri samostatných hviezdach. Len nedávno sa však ukázalo, že väčšia časť obrích planét obieha okolo dvojhviezd. Preto sa vedci zamerali na hľadanie potenciálnych planét v blízkom okolí jednotlivých hviezd vo viacnásobných systémoch. Objav disku pri hviezde GG Tau-A len podporuje existenciu takýchto planét, a rozširuje tak množinu hviezd pri ktorých budú astronómovia hľadať exoplanéty. Tento objav je veľkým krokom vpred v pochopení procesu vzniku planét.(zdroj:almaobservatory.org)