Galaktická kolízia v obrazoch

  • Tomáš Dobrovodský | 20 Január 2013
    Galaxie a hlboký vesmír
O tom, že jeden z našich najbližších galaktických susedov, galaxia M31 v Androméde sa pohybuje smerom k nám, vedia astronómovia už dlhší čas. Predpokladá sa dokonca, že s našou Galaxiou o niekoľko miliárd rokov splynie. V priebehu minulého roka sa vedcom podarilo na základe počítačovej simulácie a s využitím údajov z HST túto galaktickú kolíziu potvrdiť, upresniť a aj keď len v umeleckej predstave, aj načrtnúť.

Galaxia v Androméde, najväčšia v našej Miestnej skupine galaxií, sa v súčasnosti nachádza približne 2,5 milóna ly od nás a približuje sa rýchlosťou takmer 110 km/s. Z doterajších predpokladov však nebolo jasné, či v budúcnosti nastane priama zrážka, alebo nás galaxia tesne minie. To sa podarilo upresniť práve minulý rok pomocou údajov získaných z HST. Posledná servisná misia spojená s modernizáciou techniky na tomto zariadení totiž umožnila dostatočne presné merania pohybov tisícok hviezd v galaxii M31. Na základe týchto meraní bola zostavená počítačová simulácia, ktorá predpokladá, že samotná kolízia nastane o 4 mld rokov a potrvá ďalšie 2 mld, kým príde k definitívnemu zlúčeniu oboch gigantov v obrej eliptickej galaxii.

Počas podobných udalostí nedochádza v dôsledku veľkých vzdialeností k častým zrážkam samotných hviezd, je však pochopiteľné, že zmenou gravitačných pomerov sa výrazne zmenia obežné dráhy jednotlivých hviezd. Podobne aj naše Slnko sa s veľkou pravdepodobnosťou ocitne oveľa ďalej od nového galaktického stredu ako dnes.

Situáciu nesprehľadňuje ani fakt, že svoju úlohu tu zohráva aj satelitná galaxia M33 v Trojuholníku, na ktorej pohybe sa už dnes gravitácia M31 prejavuje. Podľa záverov štúdie existuje dokonca 9% možnosť, že M33 sa zrazí s našou galaxiou ako prvá...

Budúcnosť našej Galaxie je teda viac ako zaujímavá. Pozrime sa na nadchádzajúci priebeh udalostí okom umelca, ako by ich vnímal pozorovateľ zo súčasnej polohy našej slnečnej sústavy.

and01.png

V súčasnosti nájdeme galaxiu M31 v súhvezdí Androméda ako slabý hmlistý "obláčik" a zároveň najvzdialenejší voľným okom pozorovateľný objekt.

 

and02.png

O 2 mld rokov už výrazný disk galaxie neujde pozornosti žiadneho z pozorovateľov nočnej oblohy.

 

and03.png

Niekedy o 3,75 mld rokov zaplní jasný disk M31 celé zorné pole pozorovateľa a na Mliečnej ceste sa začnú v dôsledku jej gravitačného pôsobenia prejavovať prvé deformácie.

 

and04.png

Ani nie o 100 mil rokov neskôr ozdobí pozemskú oblohu žiara mladých hviezd, vznikajúcich ako dôsledok stretu hmoty oboch galaxií. 

 

and05.png

Zdeformovaná Mliečna cesta a natiahnutý galaktický disk M31 v čase asi o 4 mld rokov.

 

and06.png

Uplynulo 5,1 mld rokov - naša Galaxia postupne stráca tvar plochého disku. Jadrá oboch galaxií pozorujeme ešte oddelene, nezadržateľne ich však čaká druhé priblíženie a splynutie v jedno.

 

and07.png


O 7 mld rokov bude takmer hotovo. Zlúčené galaxie vytvoria obrovskú eliptickú galaxiu, ktorej jasné jadro bude dominovať nočnej oblohe.(zdroj:NASA; ESA; Z. Levay and R. van der Marel, STScI; T. Hallas, and A. Mellinger)