Galaxie, ktoré pomohli transformovať ranný vesmír

  • Valentín Korinek | 10 Marec 2023
    Galaxie a hlboký vesmír
Prvá snímka vesmírneho teleskopu Jamesa Webba zachytila tri galaxie „Green Peas (zelený hrášok)“ v ranom vesmíre (zakrúžkované zelenou farbou). Svetlo galaxií sa rozpínaním vesmíru predĺžilo, takže vyzerajú červené. (NASA, ESA, CSA a STScI)
Galaxie, ktoré pomohli transformovať raný vesmír, mohli byť malé, okrúhle a zelené. Astronómovia pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa Webba objavili tzv. galaxie „Green Peas (zelený hrášok)“ spred 13,1 miliardy rokov. Tieto zelenajúce sa objekty, ktoré boli spozorované len 700 miliónov rokov po Veľkom tresku, mohli pomôcť spustiť jednu z najväčších zmien v histórii vesmíru.

Green Peas sa prvýkrát objavili v roku 2009 na obrázkoch zo *Sloan Digital Sky Survey, ambiciózneho projektu na zmapovanie veľkej časti oblohy. Dobrovoľníci z radov laikov dali predmetom farebné meno. Ich zelenkastý odtieň je spôsobený tým, že väčšina ich svetla pochádza zo žiariacich oblakov plynu, a nie priamo z hviezd.

Tieto galaxie sú v dnešnom vesmíre zriedkavé. Astronómovia si myslia, že tie, ktoré existujú, sú podobné galaxiám, ktorých bolo v ranom vesmíre viac. Z týchto galaxií uniká oveľa viac ultrafialového svetla, ktoré môže vytrhávať elektróny z atómov, ako je to pri typických galaxiách. Takže Green Peas, datované do prvej miliardy rokov vesmíru, môžu byť čiastočne zodpovedné za dramatický a záhadný kozmický prechod nazývaný reionizácia, keď väčšina atómov vodíka v ranom vesmíre mala svoje elektróny odtrhnuté (ide o prebytočné valenčné elektróny, ktoré sú viazané k atómu len slabou väzbou).

Tri staroveké „zelené hrášky“ (Green Peas) sa objavili na prvom obrázku JWST, vyhotovenom v júli 2022. Objekty vyzerajú v infračervenom spektre JWST červené, ale vlnové dĺžky svetla, ktoré vyžarujú, prezrádzajú ich zelenkastú farbu.


* Sloan Digital Sky Survey (SDSS) je jeden z najväčších prieskumov oblohy v histórii astronómie. Názov projektu súvisí s Nadáciou Alfreda P. Sloana, ktorá poskytla významný finančný obnos na jeho uskutočnenie. Prvé pozorovania začali v roku 2009 a v roku 2021 prešiel projekt do svojej piatej fázy.

Jednotlivé fázy boli:  SDSS-I – medzi rokmi 2000-2005, SDSS-II – medzi rokmi 2005-2008, SDSS-III – medzi rokmi 2008-2014, SDSS-IV – medzi rokmi 2014-2020, SDSS-V – od januára 2021. Prieskum bol pôvodne vykonávaný pomocou 2,5 m ďalekohľadu na observatóriu Apache Point v Novom Mexiku, postupne bol tiež zapojený aj ďalekohľad du Pont v observatóriu Las Campanas v Chile.


(zdroj:www.sciencenews.org)