Gravitačné vlny odhalili nerovnaký pár čiernych dier

  • Valentín Korinek | 29 Máj 2020
    Galaxie a hlboký vesmír
Vlny v časopriestore vytvorili dve vzdialené čierne diery, ktoré sa spojili. Detegované vlny naznačujú, že jedna z tohto páru bola oveľa väčšia ako tá druhá. Ide o prvý potvrdený prípad, v ktorom majú čierne diery  rozdielne rozmery . K zrážke, ktorá bola zaznamenaná 12. apríla 2019,  došlo približne vo vzdialenosti  2,5 miliardy svetelných rokov od Zeme.

Pri všetkých predchádzajúcich  zrážkach čiernych dier mali obaja partneri podobnú veľkosť. V tomto prípade však bola tá objemnejšia čierna diera asi 30-krát väčšia ako hmotnosť Slnka, zatiaľ čo menšia mala len 8 násobok Slnka.
Predtým vedci ani neuvažovali, či podobné splynutia s takýmito rozdielmi vôbec existujú. Táto detekcia posúva vedcov oveľa ďalej v našom ponímaní zrážok čiernych dier a následného vzniku gravitačných vĺn.

Pochopenie toho, aké typy čiernych dier sa spájajú, by nakoniec mohlo pomôcť odpovedať na otázku, ako sa tvoria takéto páry. Čierne diery ako páry sa môžu vytvoriť a následne splynúť v  hustej hviezdokope, kde sa dve hviezdy zrodia spolu a následne sa zrútia do čiernych dier. Takéto príklady nám otvárajú možnosti existencie nerovnakých párov.

Oba detektory LIGO a VIRGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - LIGO je rozsiahly fyzikálny experiment a observatórium, ktoré deteguje kozmické gravitačné vlny a VIRGO je veľký michelsonov interferometer, ktorý slúži na detekciu gravitačných vĺn. Nachádza sa v obci Santo Stefano a Macerata, neďaleko mesta Pisa v Taliansku) sú kvôli opatreniam pandémie COVID – 19 vypnuté. V roku 2022 sú plánované nové pozorovania. Tak verme, že sa plány urýchlia a my budeme môcť pozorovať ďalšie gravitačné vlny.

 Systém dvoch čiernych dier rozdielnych veľkostí vzbudil gravitačné vlny, ktoré vedci pomocou experimentov LIGO a Virgo detegovali na Zemi (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - LIGO je rozsiahly fyzikálny experiment a observatórium, ktoré deteguje kozmické gravitačné vlny, Virgo  je veľký Michelsonov interferometer, ktorý slúži na detekciu gravitačných vĺn, nachádza sa v obci Santo Stefano a Macerata, neďaleko mesta Pisa v Taliansku).

Popis k videu youtube

Simulácia zobrazuje dve čierne diery s rozdielnymi rozmermi obiehajúce okolo seba a emitujúce gravitačné vlny. Modré farby predstavujú slabšie gravitačné žiarenie, zatiaľ čo červené silnejšie. Zvlnená čiary predstavujú frekvenciu a silu vĺn meniacich sa v závislosti na čase. Nakoniec čierne diery splynú v jednu. ( © N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno (Max-Planck-Institut fav Gravitationsphysik), projekt Simulácia eXtreme Spacetimes)

 (zdroj:www.sciencenews.org)