Hľadá sa meno pre...

  • Tomáš Dobrovodský | 22 Október 2011
    Praktická astronómia
Antény sústavy VLA v Socorro, Nové Mexiko. Foto: NRAO/AUI
Jedným zo spôsobov ako spopularizovať veľký vedecký projekt a obhájiť množstvo investovaných finančných prostriedkov, je spolupráca s verejnosťou pri jeho pomenovaní. Podobná forma je známa z minulosti napríklad z prípravy letu niektorých medziplanetárnych sond a aktuálne ju využívajú aj dva projekty týkajúce sa astronómie a kozmonautiky. Stručne si ich priblížme.

Prvý je však určený len deťom a aj to s určitým vekovým obmedzením. Európsky navigačný systém Galileo, ktorého pokrytie signálom bude zabezpečovať 27 satelitov, hľadá meno pre každý jeden z nich. Európska komisia vyhlasuje pri tejto príležitosti v každej z 27 členských krajín Európskej únie výtvarnú súťaž s názvom Galileo. Súťaže sa môžu zúčastniť deti žijúce v ktoromkoľvek štáte EÚ, narodené v roku 2000, 2001 alebo 2002, kedy bol program odštartovaný. V každej krajine zasadne národná porota, ktorá vyberie najlepšiu kresbu. Menom dieťaťa, ktorého kresba zvíťazí v jednotlivých členských štátoch, bude pomenovaný vždy jeden zo satelitov konštelácie Galileo.

Deti vo veku 9 - 11 rokov žijúce na Slovensku sa taktiež môžu súťaže zúčastniť. Jedinou podmienkou výtvarných prác je téma Vesmír a kozmonautika. Inak sa fantázii medze nekladú, deti môžu použiť ľubovoľný materiál a techniky kreslenia, maľovania či farbenia. Obrázky potom musia naskenovať alebo odfotiť a do 15. novembra 2011 nahrať na webovú stránku súťaže.

Slovenského víťaza určí trojčlenná porota. Slávnostne bude vyhlásený na odovzdávaní cien v januári 2012, kde dostane aj certifikát a trofej v podobe modelu skutočného satelitu, ktorý bude po ňom pomenovaný. Viac informácii nájdete na stránkach súťaže.

Druhý projekt je už určený pre každého. Po 30-ročnom pracovnom vyťažení prechádza sústava, zhodou okolností tiež 27 rádioteleskopov, VLA (Very Large Array) v Novom Mexiku rozsiahlou rekonštrukciou. Výsledkom bude výrazne zvýšená citlivosť jednotlivých 25 metrových antén. Národné rádioastronomické observatórium hľadá pri príležitosti znovuuvedenia do prevádzky nový názov pre celú sústavu, ktorý by nahradil ten súčasný.

Štastie môžete skúsiť aj vy a to odoslaním vášho návrhu prostredníctvom tohto formulára do 1. decembra 2011. Nový názov bude zverejnený v januári budúceho roku, na zasadnutí Americkej astronomickej spoločnosti v Austine v štáte Texas.(zdroj:www.galileocontest.eu)