Hľadanie organických látok rádiovými ďalekohľadmi

  • Marcel Škreka | 18 Február 2009
    Stelárna astronómia
Astronómovia pomocou ďalekohľadu Robert C. Byrd na rádiovom observatóriu NRAO získali údaje o 720 spektrálnych čiarach, z čoho 240 sa doteraz nepodarilo identifikovať. Na porovnanie, počas uplynulých 40 rokov bolo identifikovaných len 150 molekúl zahrňujúcich napr. cukry, alebo alkoholy.

Za účelom nájdenia jednoduchých organických molekúl bola uskutočnená rádiová prehliadka organických molekúl v medzihviezdnom prostredí PRIMOS (Prebiotic Interstellar Molecule Survey) vo frekvenciách pod 50 GHz. Astronómovia sa sústredili na oblasti tvorby hviezd v blízkosti centra našej Galaxie.

Pri predchádzajúcich prehliadkach sa astronómovia museli rozhodnúť, ktoré molekuly chcú nájsť a potom prehľadávať úzku oblasť rádiových vlnových dĺžok, v ktorých sa očakávali absorbčné čiary danej molekuly. Prehliadka PRIMOS je iná v tom, že skúma široký rozsah vlnových dĺžok a napozorované údaje sú k dispozícii ostatným vedcom. Priblížila tak spektroskopiu v rádiových vlnách tomu, čo už dávno poznáme napr. vo viditeľnej, alebo IR oblasti spektra. Prečo sa takáto prehliadka uskutočnila až dnes, spočíva hlavne v prístrojovom vybavení. Chýbal ďalekohľad s dostatočným pokrytím frekvencií a citlivosťou. Pokúsiť sa realizovať takúto prehliadku umožnilo až dokončenie ďalekohľadu Robert C. Byrd.

Vedci sa teraz snažia identifikovať čo najviac z objavených absorbčných čiar, no problém im robia nechcené signály zo satelitov a pozemských rádiových vysielačov, pracujúcich na rovnakých frekvenciách. Prekrývajú niektoré slabé čiary väčších molekúl a značne sťažujú ich identifikáciu. Sekundárnym cieľom prehliadky je preto určenie týchto blokovacích frekvencií. Rozpoznanie veľkých molekúl je dôležité preto, lebo sú to predchodcovia zložitejších organických látok a života samotného. Ich objav vo väčšom množstve nám napovie, kde vo vesmíre máme hľadať známky života.(zdroj:astronomynow.com)