HST pozoroval disk okolo čiernej diery

  • Marcel Škreka | 22 November 2011
    Galaxie a hlboký vesmír
Snímka gravitačne šošovkovaného kvazaru s galaxiou v popredí, ktorú vidíme ako nejasný fľak medzi dvoma jasnými obrazmi kvazaru. Obrázok: NASA, ESA and J.A. Mu?oz (University of Valencia)
Hubbleov vesmírny ďalekohľad využil pri svojom pozorovaní gravitačnú šošovku, ktorú vytvára vzdialená galaxia k zobrazeniu ešte vzdialenejšieho prachového disku obklopujúceho aktívnu čiernu dieru v centre kvazaru (aktívnej vzdialenej galaxie).

Pozorovania akrečného disku kvazaru - žiariaceho disku hmoty, ktorá je zahrievaná trením pri vťahovaní do čiernej diery - odhalili výnimočné detaily o jeho veľkosti a teplote. Pozorovať tak vzdialený objekt bolo možné len pomocou gravitačnej šošovky. Tento úkaz nastáva vtedy, keď je svetlo vzdialeného objektu gravitačne zakrivované iným, bližšie ležiacim objektom, ktorý takto zvýrazní obraz vzdialeného objektu.

Šošovkujúca galaxia zjasnila rôzne časti akrečného disku kvazaru HE 1104-1805 a umožnila tak astronómom rekonštruovať farebný profil disku. Farby boli následne transformované do zodpovedajúcich teplôt, lebo horúca hmota ktorá je bližšie k čiernej diere vyžaruje modrejšie svetlo ako vzdialenejší materiál. Preto bolo možné z hodnôt teplôt vypočítať vzdialenosti, a odhadnúť tak aj priemer disku na 4 až 11 svetelných dní (100 až 300 miliárd km).

heic1106c.jpg

Takéto pozorovania sú veľmi náročné, no astronómovia plánujú hľadať viac takýchto gravitačných šošoviek k lepšiemu pochopeniu fyzikálnych vlastností akrečných diskov kvazarov.(zdroj:astronomynow.com)