Jedinečná automatická prehliadka oblohy

  • Marcel Škreka | 18 Jún 2009
    Praktická astronómia
automatizovaný 1,22m ďalekohľad na Palomarskom observatóriu
Projekt Palomar Transient Factory (PTF) začal produkovať snímky, ktoré budú použité na detekovanie nesmierneho množstva supernov vo vzdialených galaxiách, premenných hviezd v našej Galaxii, nových blízkozemských asteroidov a možno aj extrasolárnych planét.

PTF má vlastnosti ďalekohľadu s veľkým zorným poľom, fotoaparátu s vysokým rozlíšením a výkonného výpočtového systému, umožňujúceho okamžitú komunikáciu s inými ďalekohľadmi po celom svete. Systém PTF začal pracovať v decembri minulého roku a od vtedy identifikoval už 32 supernov typu Ia, 8 typu II, 4 kataklizmické premenné hviezdy a niekoľko zaujímavých objektov, ktorých charakteristiky úplne nekorešpondujú so žiadnym iným známym objektom. Supernovy typu Ia pomôžu spresniť vzdialenosti vo vesmíre a tým pádom pomôcť k spresneniu modelov vzniku a vývoja vesmíru.

PTF používa automatizovaný širokouhlý 1,22 m ďalekohľad so 100 megapixelovým fotoaparátom. Každú noc je získaných viac ako 100 gigabytov dát, ktoré sa posielajú do počítačového centra. Počítače dáta analyzujú a porovnávajú so skoršími snímkami, aby identifikovali zdroje meniace jasnosť, alebo pozíciu. Keď sa takéto objekty nájdu, údaje o nich sú okamžite posielané na väčší, 1,52 m ďalekohľad a niektoré iné prístroje. Ak aj nasledujúce pozorovania zistia, že sa deje niečo zaujímavé, potom počítač vygeneruje zoznam objektov podľa priority a ten je poslaný samotným astronómom. Tí urobia detailné pozorovania daného objektu najväčšími ďalekohľadmi sveta.

"Týmto začína nová éra astronomických objavov" hovorí hlavný výskumník S. Kulkarni. "Umožnili to rýchle automatizované ďalekohľady a úžasná výpočtová rýchlosť počítačov."

PTF bude pátrať po rozmanitých dočasných zdrojoch s dobou premenlivosti od párminút do niekoľkých mesiacov ponúkajúc tak astronómom jeden z najhlbších a najkomplexnejších výskumov vesmíru.

Kvalita dát a rýchlosť s akou sú zhromažďované primäli astronómov, aby pracovali na tomto projekte. Počas jednej noci sledoval PTF časť oblohy asi 5 krát väčšiu ako je plocha Veľkého voza, pričom našiel 11 nových objektov. "Dnes som pred raňajkami našiel 5 nových supernov" hovorí člen tímu R. Quimby. “V predchádzajúcich projektoch som našiel 30 za 2 roky."(zdroj:astronomynow.com)