Jedna z najväčších známych hviezd sa zmršťuje

  • Marcel Škreka | 16 Jún 2009
    Stelárna astronómia
Betelgeuse je červený nadobor v súhvezdí Orion. Z meraní vyplýva, že počas uplynulých 15 rokov sa badateľne zmenšil.

Ak umiestnime Betelgeuse do Slnečnej sústavy, siahal by od Slnka až tesne za Jupiter. Vďaka neustálemu sledovaniu prístrojom Infrared Spatial Interferometer (ISI) merania priemeru hviezdy odhalili, že tento obor sa zmršťuje. Počas uplynulých 15 rokov sa zmenšil o viac ako 15%, čo v danej mierke zodpovedá vzdialenosti Slnko - Venuša. Napriek zmenšovaniu, zoslabenie svetla hviezdy nebolo pozorované.

Betelgeuse bola prvá hviezda (po Slnku), u ktorej bol zmeraný priemer. V roku 1921 F. Pease a A. Michelson za použitia optickej interferometrie odhadli jeho rozmer na priemer dráhy Marsu. V posledných rokoch bola revidovaná vzdialenosť hviezdy a z pôvodných 430 ly (svetelných rokov) vzrástla na 640 ly. Tým pádom vzrástol aj jej priemer z 3,7 na 5,5 AU (1AU = vzdialenosť Slnko - Zem)

Od r. 1921 bol rozmer hviezdy znova a znova premeriavaný pomocou rôznych interferometrov na viacerých vlnových dĺžkach, pričom namerané hodnoty sa líšili až o 30%.   Pretože nami zmeraný rozmer hviezdy závisí od vlnovej dĺžky svetla, v ktorej sa meranie uskutočňuje, je značne zložité tieto merania porovnávať. Riedky plyn vo vonkajších častiach hviezdy vysiela žiarenie rovnako dobre, ako ho pohlcuje, a preto je ťažké určiť presný okraj disku hviezdy.

Začiatkom 90. rokov Townes spolu s kolegami zhotovili prístroj ISI, ktorý pomohol tento problém obísť pozorovaním v úzkom pásme na vlnovej dĺžke 11 ?m. Úzke okolie tejto vlnovej dĺžky neobsahuje absorpčné čiary, ktoré by ovplyvnili meranie a priemer hviezdy vidíme neskreslený. Prvé merania boli veľmi podobné meraniam z roku 1921, no počas 15 rokov sa priemer Betelgeuse zmenšil asi o 15%. Zmršťovanie je síce plynulé, no rýchlejšie ako vedci očakávali.

Townes chce s kolegami v sledovaní Betelgeuse pokračovať a dozvedieť sa viac o priebehu zmršťovania hviezdy. Plánujú zlepšiť možnosti prístroja ISI pridaním spektrometra.

(zdroj:astronomynow.com)
Ďalšie články z kategórie Stelárna astronómia
Spiaci obor
Marcel Škreka | 10 Máj 2024
Ako sa rodia modrí superobri
Valentín Korinek | 30 Apríl 2024
Extrémne prílivové vlny plazmy v dvojhviezde
Valentín Korinek | 13 September 2023

PORTÁL ASTRONOMICKÝCH INFORMÁCIÍ A ZAUJÍMAVOSTÍ

Pripravujú pracovníci Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - kultúrneho zariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja