Kolidujúce galaxie s dvoma binárnymi kvazarmi

  • Marcel Škreka | 7 Máj 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
Dva obrázky z Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu ukazujú dva páry kvasarov, ktoré existovali pred 10 miliárd rokmi v srdciach kolidujúcich galaxií. Galaxie sú príliš slabé na to, aby ich bolo možné vidieť, ale žiariace kvazary pozorujeme ako ohnivé majáky, pretože ich supermasívne čierne diery požierajú neďaleký plyn a prach. Obrázok: NASA, ESA, H. Hwang a N. Zakamska (Univerzita Johna Hopkinsa) a Y. Shen (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Astronómovia pozorovali dva tesné páry kvazarov v procese vzájomného zlučovania. Zrážka ich hostiteľských galaxií pritom začala už pred 10 miliárd rokmi. Kvazary v oboch pároch sú od seba vzdialené asi 10 000 ly (svetelných rokov), čo je bližšie, ako v akejkoľvek inej známej dvojici objavenej v tak ranej fáze vývoja vesmíru.

Podľa odhadov pripadá vo vzdialenom vesmíre na každých tisíc kvazarov jeden dvojitý kvazar. Objav takýchto dvojitých kvasarov je preto niečo, ako nájsť ihlu v kope sena.

Kvazary sú jasne žiariace galaxie poháňané supermasívnymi čiernymi dierami, ktoré aktívne vťahujú okolitý plyn a prach. Padajúci materiál sa zahrieva na extrémne teploty a vyžaruje obrovské množstvá energie. Kvazary majú dramatický vplyv na formovanie a vývoj galaxií a duálne kvazary v zlučujúcich sa galaxiách poskytujú náhľad do tohto procesu.

Objav týchto duálnych kvazarov vo vrcholovej epoche formovania galaxií nám pomôže overiť modely vzniku párov supermasívnych čiernych dier.

K odhadu počtu párov kvasarov v začiatočnej fáze vývoja vesmíru použili vedci údaje z Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu, z vesmírneho observatória Gaia, prehliadky oblohy Sloan Digital Sky Survey, ďalekohľadu Gemini North a mnohých ďalších pozemných observatórií.

Vedci tvrdia, že kvasarové páry poskytujú informácie o tom, ako gravitačné interakcie deformujú zrážajúce sa galaxie a umožňujú vzniknúť samotných kvazarom. V priebehu času môžu silné galaktické vetry v kolidujúcich galaxiách vymiesť veľkú časť plynu a v takto vznikajúcej obrej eliptickej galaxii ukončiť formovanie nových hviezd.

Dodnes bolo objavených viac ako 100 dvojitých kvazarov, ale žiaden nie je tak starý a kompaktný ako práve tieto dva.


(zdroj:astronomynow.com)