Koncept revolučného vesmírneho ďalekohľadu

  • Marcel Škreka | 30 Január 2015
    Praktická astronómia
Návrh nového vesmírneho ďalekohľadu vyvinutý na Univezity of Colorado, by mal mať 1000 krát vyššie rozlíšenie ako HST. Kredit: NASA
Vedci z  Univezity of Colorado pod vedením profesora Webstera Casha predstavili revolučný návrh vesmírneho ďalekohľadu, ktorý by mohol zhotovovať až 1000 krát ostrejšie snímky ako Hubbleov vesmírny ďalekohľad (HST).

Prístroj bude pozostávať z vesmírneho ďalekohľadu a nepriehľadného disku s priemerom takmer 1km umiestneného pred ďalekohľadom. Svetlo prichádzajúce z pozorovaného objektu sa na okrajoch disku ohýba a stretáva v jednom bode, kde vchádza do ďalekohľadu. Takýto ďalekohľad bude môcť zhotovovať snímky s extrémne vysokým rozlíšením.

Vedci navrhli, aby bol nový ďalekohľad pomenovaný po francúzskom vedcovi Francoisovi Aragovi, ktorý ako prvý objavil ohyb svetelných vĺn na disku. Pomocou takéhoto ďalekohľadu by sa mal dať pozorovať “horizont udalostí“ čiernej diery, prenosy hmoty medzi hviezdami, alebo pri namierení na Zem by sme mali vidieť objekty veľkosti králika. Dalo by sa tak pátrať napr. po turistoch stratených v horách.

Aragoskop vedcov z Univezity of Colorado bol medzi 12 vybranými návrhmi v rámci programu NASA Innovative Advanced Concept (NIAC) zameraného na pretvorenie science fiction na skutočnosť pomocou vývoja revolučných technológií.

Tradičné vesmírne ďalekohľady, ako napr. HST pozostávajú z veľkých ťažkých kusov skla. Čím je vesmírny ďalekohľad ťažší, tým drahší je jeho štart. Takýto problém sa dá vyriešiť dodaním ľahkého komponentu, ktorý zmnohonásobí rozlišovaciu schopnosť ďalekohľadu za málo peňazí.

Nepriehľadný disk by mal byť zhotovený z pevného tmavého plastu, ktorý bude pri štarte zbalený ako padák a rozvinutý až na obežnej dráhe. K ďalekohľadu bude pripevnený desiatky až stovky kilometrov dlhým lanom. Aragoskop by mal byť umiestnený na geostacionárnej dráhe, teda vo výške takmer 36 000 km nad zemským povrchom.

Disk funguje ako šošovka. Všetko svetlo prejde po ohybe na okraji disku do stredu obrazu rovnako dlhú dráhu. Rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu rastie so zväčšovaním jeho priemeru. Takto veľký disk umožní astronómom získať obrázky s vyšším rozlíšením ako s tradičnými menšími ďalekohľadmi.

Vedci najprv otestujú celý systém Aragoskopu v laboratóriu za použitia disku s priemerom 1m umiestneného niekoľko metrov od ďalekohľadu. Zdroj svetla bude v 5 až 10 m vzdialenosti za diskom.