Kozmické vlákna najväčšími rotujúcimi objektami vo vesmíre?

  • Valentín Korinek | 13 Júl 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
*Kozmické vlákna sú koncentrované rotujúce oblasti tmavej a normálnej hmoty vo veľkoškálovej štruktúre vesmíru pripomínajúcu pavučinu. (na obr.) Keď vlákna rotujú, vťahujú k sebe hmotu smerom k zhlukom galaxií. (A. Khalatyan / J. Fohlmeister / AIP)
Rotujú planéty, rotujú aj mesiace. To isté robia aj hviezdy a dokonca aj galaxie. Vedci však tvrdia, že rovnako to robia aj kozmické vlákna, úponky dlhé stovky miliónov svetelných rokov sa krútia ako vývrtky.

Kozmické vlákna sú najväčšími známymi štruktúrami vesmíru a obsahujú väčšinu hmoty vesmíru. Tieto husté tenké vlákna tmavej hmoty a galaxií spájajú kozmickú sieť a smerujú hmotu k zhlukom galaxií na konci každého vlákna.

V okamihu Veľkého tresku sa hmota neotáčala. Začala s tým, až keď sa vytvorili hviezdy a galaxie. Nadkopy galaxií boli doteraz najväčšími štruktúrami, o ktorých je známe, že sa otáčajú. Predpokladalo sa, že ďalej sa otáčanie končí, pretože v tak obrovských mierkach podľa kozmologických zákonov nemôže dochádzať ku generovaniu krútiaceho momentu.

Objav, že sa vlákna točia - v tejto mierke, vďaka ktorej galaxie vyzerajú ako škvrny prachu, predkladá hádanku. Neexistuje totiž teória vysvetľujúca ako rotuje každá galaxia, či ako sa otáča každé vlákno.

Pre testovanie rotácie vedci použili trojrozmernú kozmologickú simuláciu na meranie rýchlostí zhlukov tmavej hmoty v čase,  keď sa zhluky pohybovali okolo vlákna. Iní astronómovia medzitým hľadali rotáciu v skutočnom vesmíre. Pomocou prieskumu *Sloan Digital Sky Survey vedci zmapovali pohyby galaxií a zmerali ich rýchlosti kolmé na osi vlákien.

Na základe nových informácii sa chcú vedci aj ďalej zaoberať tým, čo spôsobuje, že sa tieto obrovské vesmírne štruktúry otáčajú a tým akým procesom ten pohyb vzniká. Vedci veria, že táto otázka bude čoskoro zodpovedaná.*Kozmické vlákna alebo filamenty sú masívne, vláknité štruktúry s typickou dĺžkou 50-80 Mpc, ktoré tvoria hranice medzi obrovskými prázdnymi miestami vo vesmíre. Vlákna sú tvorené gravitačne previazanými galaxiami; časti, kde sa blízko seba nachádza veľký počet galaxií, sa nazývajú superkopy. Vlákna patria medzi najväčšie známe kozmické štruktúry vo vesmíre. Objavovanie štruktúr väčších ako superkopy začalo v 80. rokoch 20. storočia.

*Sloan Digital Sky Survey je jeden z najväčších prieskumníkov oblohy v histórii astronómie. Názov projektu súvisí s Nadaciou Alfreda P. Sloana, ktorá poskytla významnú finančnú čiastku na jeho uskutočnenie. Prvé pozorovania začali v roku 2000. V roku 2021 vstúpil projekt do svojej piatej fázy.Popis k videu:
Počítačová simulácia ukazuje, ako kozmické vlákno skrúca galaxie a tmavú hmotu do vlákna kozmickej pavučiny. Vlákna strhávajú hmotu do rotácie smerom k zhlukom na svojich koncoch, ktoré sú tu zobrazené pomocou „testovacích častíc“ v tvare komét.

(zdroj:www.sciencenews.org)