Krátky „slnečný“ cyklus na inej hviezde

  • Marcel Škreka | 8 September 2010
    Stelárna astronómia
Pomocou družice CoRoT vybavenej k detekcii seizmických vĺn na vzdialených hviezdach, sa vedcom podarilo objaviť krátky magnetický cyklus na hviezde HD 49933.

Hviezdna seizmológia je technika používaná vedcami k “načúvaniu tlkotu srdca“ hviezd. HD 49933 sa nachádza vo vzdialenosti 100 ly v súhvezdí Jednorožec. „Hviezda zvoní ako zvonec,“ vraví člen tímu Travis Metcalfe. „Ako postupuje jej magnetický cyklus, tón a hlasitosť zvonenia sa charakteristicky mení. K maximu magnetického cyklu prechádza k vyšším tónom s nižšou hlasitosťou.“

Hoci takéto cykly už boli objavené aj na iných hviezdach, toto je prvý prípad, keď k objavu bola využitá hviezdna seizmológia. Analýzou údajov z  pozorovaní počas 187 dní, našli vedci oblasti intenzívnej magnetickej činnosti zodpovedajúce škvrnám, podobne ako je tomu aj na Slnku. HD 49933 je však omnoho väčšia a teplejšia ako Slnko a jej magnetický cyklus je kratší. Trvá menej ako rok, čo je zatiaľ najkratší cyklus zistený pri inej hviezde. Krátka doba cyklu umožnila astronómom pozorovať jeho celý priebeh.

Znalosť magnetických cyklov u jednotlivých hviezd nám pomôže poznať magnetické prostredie okolo iných hviezd. Toto prostredie priamo ovplyvňuje oblasť výskytu potenciálne obývateľných planét v ich okolí.

Vedecký tím plánuje použiť aj pozorovania sondy Kepler. „Ak sa ukáže, že krátke magnetické cykly sú u hviezd bežné, potom budeme môcť pozorovať veľa kompletných cyklov,“ vraví Metcalfe. „Čím viac ich budeme poznať, tým lepšie porozumieme slnečnému cyklu a budeme môcť skúmať dôsledky dopadu magnetickej aktivity na planéty v okolí týchto hviezd.“(zdroj:www.astronomynow.com)