LIGO zaznamenal druhú kolíziu

  • Valentín Korinek | 21 Marec 2020
    Galaxie a hlboký vesmír
Simulácia zrážky dvoch neutrónových hviezd
V roku 2017  astronómovia oznámili svetu, že prvýkrát v histórii pozorovali gravitačné vlny, ktoré vznikli po zrážke dvoch hviezd, konkrétne jedného typu hviezd a to neutrónových. Observatóriá po celom svete tak boli svedkami simultánneho záblesku energie v celom rozsahu elektromagnetického spektra.

Observatórium LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) zaznamenal už druhú kolíziu medzi dvomi neutrónovými hviezdami. K zrážke došlo v inej galaxii, avšak táto kolízia bola oveľa silnejšia ako tá, ktorú LIGO detegoval ako prvú.


V tomto druhom prípade boli gravitačné vlny zistené z podobnej zrážky avšak na rozdiel od prvej kolízie z roku 2017 vedci určili polohu kolízie a sprievodný svetelný záblesk.  Katerina Chatziioannou, astrofyzička z Flatironovho inštitútu v New Yorku, predstavila výsledky 5. januára tohto roku na stretnutí Americkej astronomickej spoločnosti.

Presný dátum kedy k udalosti došlo bol 25. apríl 2019 počas tretieho pozorovacieho okna gravitačných vĺn pristroja LIGO v súhvezdí Panny. Kolíziu však detegoval iba jeden z dvoch prístrojov LIGO a to ten, ktorý sa nachádza v Livingstone v Los Angeles. V tom čase bolo zariadenie na pozorovanie gravitačných vĺn  (Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) v Hanforde vo Washingtone offline - a udalosť pre observatórium v Taliansku bola príliš slabá a teda nedetekovateľná.Tím však vyvodil záver, že najpravdepodobnejším zdrojom gravitačných vĺn bola kolízia medzi párom neutrónových hviezd s kombinovanou hmotnosťou 3,4-krát väčšou ako slnko. Po kolízii došlo k rozpadu oboch hviezd, čo spôsobilo práve pozorované gravitačné vlny.  Podľa tvrdenia Katerina Chatziioannou, došlo k incidentu  vo vzdialenosti od 290 až 720 miliónov svetelných rokov.
(zdroj:www.sciencenews.org)