Magnetar - zdroj rýchlych rádiových zábleskov

  • Marcel Škreka | 18 November 2020
    Stelárna astronómia
Umelcova predstava magnetara vysielajúceho vysokoenergetický záblesk. Naznačené sú aj siločiary magnetického poľa a protiľahlé polárne výtrisky. Kredit: McGill University Graphic Design Team
Astronómovia po prvý krát zaznamenali rýchly rádiový záblesk v našej Galaxii. Mohutný výron energie pozorovaný v rádiovej a röntgenovej časti spektra bol vygenerovaný v priebehu zlomku sekundy. Až doteraz boli rýchle rádiové záblesky pozorované len v iných galaxiách a ich zdroje ostávali neznáme. 

Astronómovia na mnohých hvezdárňach potvrdili, že zdrojom záblesku bol s najväčšou pravdepodobnosťou magnetar. Magnetary sú neutrónové hviezdy s mohutným magnetickým poľom. Magnetické pole magnetara môže byť aj tisíc krát intenzívnejšie ako u typickej neutrónovej hviezdy. 

Zatiaľ nie je známe, ako magnetar dokáže vyprodukovať tak veľké množstvo energie. Pred týmto pozorovaním vysvetľovalo pôvod rýchlych rádiových zábleskov mnoho scenárov. V budúcnosti sa môže ukázať, že zdroje rýchlych rádiových zábleskov môžu mať aj iný pôvod, kým sa však neobjavia, hlavným aktérom ostávajú magnetary. 

Röntgenovú zložku záblesku zaznamenalo viacero satelitov, no rádiovú pozoroval len jediný ďalekohľad: Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME).

Astronómovia skúmali magnetary v Galaxii už desaťročia, no rýchle rádiové záblesky sú extragalaktické úkazy, ktorých pôvod ostával záhadou. Teraz sa zdá, že sú tieto dva úkazy prepojené.

Magnetar, ktorý vyprodukoval záblesk je známy pod označením SGR 1935+2154 a nachádza sa v súhvezdí Líštička. Jeho vzdialenosť sa odhaduje na 14000 až 41000 ly (svetelných rokov). V prípade dolnej hranice vzdialenosti, by v röntgene vyprodukovaná energia zodpovedala tej, ktorú Slnko vyžiari za mesiac.(zdroj:astronomynow.com)