Magnetické polia ovplyvňujú rast hviezd

  • Marcel Škreka | 1 Október 2009
    Stelárna astronómia
Najjasnejšia oblasť vzniku hviezd NGC 346 v Malom Magellanovom Mraku - blízkej trpasličej galaxii.
Nový výskum dokazuje, že medzihviezdne magnetické pole hrá omnoho dôležitejšiu úlohu vo formovaní hviezd ako sa doteraz predpokladalo.

Hviezdy vznikajú gravitačným kolapsom častí veľkých medzihviezdnych oblakov plynu a prachu. Oblak sa stále zahusťuje a zahrieva až do spustenia sa termonukleárnej reakcie v jeho centre, čím sa zrodí hviezda. Na vznik hviezdy sa však spotrebuje len nepatrná časť hmoty oblaku.

Za brzdiace elementy gravitačného kolapsu sa považujú magnetické polia a turbulencie plynu v oblaku. Siločiary magnetického poľa ovplyvňujú prúdenie plynu do rôznych smerov, turbulencie ho premiešavajú a vytvárajú tak silu pôsobiacu proti kolapsu.

Vedci pozorovali 25 hustých častí oblakov do vzdialenosti 6500 ly (svetelných rokov), v ktorých v "blízkej" budúcnosti vzniknú hviezdy. Skúmaním polarizovaného svetla vysielaného hustými zhlukmi je možné zmerať magnetické polia a porovnať ich s poľami redších častí oblakov.

Od turbulencií sa očakávalo, že premiešajú magnetické polia do rôznych smerov. Pozorovaný smer siločiar magnetických polí je však v hustých aj redších oblastiach rovnaký aj napriek pomeru ich hustoty a veľkosti (1:1000 svetelným rokom). Výsledok je jasný: pri zrode hviezdy dominujú proti gravitačným silám magnetické polia nad turbulenciami.

Husté centrá oblakov sú navzájom ovplyvňované nie len gravitáciou, ale aj magnetickými poľami. V budúcich počítačových simuláciách modelujúcich formovanie hviezd musí byť preto zahrnutý aj silný vplyv magnetického poľa.(zdroj:www.astronomynow.com)