Mapovanie pohybov hviezd v susednej galaxii v 3D

  • Marcel Škreka | 27 Február 2014
    Galaxie a hlboký vesmír
Na základe pozorovania pohybov hviezd vo Veľkom Magellanovom mraku (VMM), susednej galaxii vzdialenej len 170 000 ly, astronómovia po prvýkrát zmerali rotačnú rýchlosť tejto blízkej galaxie.

hs-2014-11-a-web_print.jpg
Pohyby hviezd vo VMM merané ďalekohľadom HST. Na snímku bol pre zvýraznenie zvýšený kontrast, aby vynikli aj časti VMM, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Na porovnanie plochy akú zaberá na oblohe, bol do obrázka umiestnený Mesiac v splne a horizont kvôli perspektíve. Šípky naznačujú polohy skupín hviezd, v ktorých by sa mali nachádzať o 7 miliónov rokov. Kredit obrázka: NASA, ESA, A. Feild and Z. Levay (STScI), Y. Beletsky (Las Campanas Observatory), and R. van der Marel (STScI); Vedecký Kredit: NASA, ESA, R. van der Marel (STScI), and N. Kallivayalil (University of Virginia)

Centrálna časť galaxie rotuje s periódou 250 miliónov rokov. Zhodou okolností je to rovnaká doba, akú potrebuje Slnko na obeh okolo centra našej Galaxie.

Rotácia galaxií diskového tvaru akou je naša a VMM, je vo všeobecnosti podobná kolotoču. Presnosť HST ponúka novú možnosť ako pozorovať rotáciu galaxie pohybom jej hviezd na oblohe. Astronómovia už predtým sledovali pohyb mnohých objektov, no toto je prvý krát, čo je citlivosť prístrojov dostatočná k meraniu pohybov hviezd v inej galaxii.

V minulom storočí merali astronómovia rýchlosť rotácie galaxií pozorovaním posunu spektrálnych čiar spôsobené Dopplerovým efektom. Takto však poznáme len rýchlosť pohybu hviezd k nám a od nás, teda v radiálnom smere.

Nové merania ďalekohľadom HST skombinované so staršími meraniami Dopplerovho efektu umožňujú zhotoviť 3D pohľad na pohyb hviezd v inej galaxii.

Mapovanie pohybov hviezd vo VMM pomôže lepšie porozumieť vnútornej štruktúre, vývoju a k výpočtu hmotnosti diskových galaxií.

HST je zatiaľ jediným ďalekohľadom, ktorého rozlišovacia schopnosť je dostatočná pre takéto merania. Pomocou neho by sme napr. mohli sledovať akou rýchlosťou by človeku na Mesiaci rástli vlasy.

V každom poli boli okrem hviezd prítomné aj vzdialené kvazary - referenčné body potrebné k meraniu nepatrných pohybov hviezd vo VMM.

Študovať pohyb hviezd v našej Galaxii je pomerne zložité, lebo všetky hviezdy sú roztrúsené po oblohe, všetky v rôznych vzdialenostiach. V prípade VMM je výhodou, že sa na galaxiu pozeráme z určitej vzdialenosti.

Blízkosť VMM z neho robí najlepší objekt k skúmaniu hviezdnych populácií, ich evolúcie a celkovej štruktúry a pohybov v galaxii.

VMM je satelitnou galaxiou našej Galaxie a obieha okolo nej. Nedávno vedci zistili, že rýchlosť jej obehu je väčšia ako sa donedávna predpokladalo. Táto skutočnosť má zásadný vplyv na to, koľko krát došlo k tesnému priblíženiu k našej Galaxii a interakcii medzi nimi.

Najbližším cieľom vedeckého tímu je pomocou rovnakej techniky skúmanie pohybov hviezd v ďalšej susednej galaxii Malom Magellanovom mraku (MMM), čo pomôže lepšie pochopiť vzájomnú interakciu medzi VMM, MMM a Galaxiou.(zdroj:hubblesite.org)