Mars by mohol byť vulkanicky aktívny

  • Valentín Korinek | 11 December 2022
    Slnečná sústava
Relatívne mladá trhlina pretína kopce a krátery v oblasti Cerberus Fossae na Marse, ktorú možno vidieť na snímke z roku 2018, zhotovenej sondou Mars Express. (ESA, DLR, FU Berlín (CC BY-SA 3.0 IGO))
Výskumníci analyzovali množstvo nedávnych otrasov na Červenej planéte a ukázali, že tieto otrasy sú pravdepodobne spôsobené magmou, ktorá sa pohybuje hlboko pod povrchom Marsu. Je to dôkaz o tom, že Mars je stále vulkanicky aktívny.

Od pristátia na Marse pred štyrmi rokmi zaznamenal pristávací modul NASA InSight viac ako 1 000 marsotrasení. Jeho seizmometer zaznamenáva seizmické vlny, ktoré odhaľujú informácie o veľkosti a umiestnení otrasov.

Predchádzajúce štúdie zistili, že niekoľko marsotrasení pochádza z oblasti známej pod názvom Cerberus Fossae. Táto oblasť je od pristávacieho modulu InSight vzdialená viac ako 1 000 kilometrov. Väčšina otrasov spojených s touto oblasťou nám bola známa už skôr. Pri marsotraseniach z Cerberus Fossae majú seizmické vlny nízku frekvenciu, a tak vyzerajú oveľa viac ako to, čo vidíme pri zemetrasení u nás na Zemi.

Vedci tak analyzovali veľký počet marsotrasení, vrátane viac ako 1000 vysokofrekvenčných otrasov, ktoré nevyzerajú vôbec ako tie na Zemi. Aby vedci lepšie pochopili pôvod vysokofrekvenčných zemetrasení, spojili tieto relatívne slabé signály. V zhluku týchto seizmických vĺn vedci zaznamenali vrchol množstva seizmickej energie prichádzajúcej práve zo smeru Cerberus Fossae.

Skutočnosť, že rôzne druhy marsotrasení sú sústredené v jednom regióne, je prekvapením. Predchádzajúce výskumy naznačili, že tieto marsotrasenia môžu byť spôsobené ochladzovaním a zmršťovaním povrchu Marsu v priebehu času. K rovnakému procesu dochádza aj na Mesiaci, ale na Marse by potom mal vyvolať otrasy rovnomerne rozložené po celej planéte, čo sa nepozorovalo.

A porovnaním seizmických vĺn, ktoré InSight nameral so seizmickými vlnami produkovanými v rôznych oblastiach našej vlastnej planéty, výskumníci ďalej ukázali, že nízkofrekvenčné Marsotrasenia sú pravdepodobne spôsobené magmou pohybujúcou sa niekoľko desiatok kilometrov pod povrchom Marsu.

Namiesto toho, aby bol Mars geologicky mŕtvou planétou, ako si niektorí donedávna mysleli, vyzerá, že Mars môže byť prekvapivo dynamickým miestom. Toto zistenie mení naše chápanie o našom nebeskom susedovi a vďaka nielen sonde InSight, ale aj iným misiám sa môžeme dozvedieť oveľa viac.

(zdroj:www.sciencenews.org)