Mars stráca atmosféru

  • Marcel Škreka | 16 Marec 2010
    Slnečná sústava
Dôsledkom slnečného vetra - nabitých častíc prúdiacich so slnečného povrchu - Mars neustále stráca malú časť svojej atmosféry. Nový výskum ukázal, že tento úbytok môže byť za istých okolností niekoľkonásobne vyšší.

Vedci spracovali údaje o slnečnom vetre zo sond Advanced Composition Explorer a Mars Express, ktoré sledovali tok ťažkých iónov opúšťajúcich atmosféru Marsu. Zistili, že množstvo straty hmoty súvisí s úkazom známym ako corotating interaction regions (CIRs).

CIR vzniká, keď rýchly prúd slnečného vetra doženie a vrazí do oblasti pomalšieho prúdu. Hustota plazmy slnečného vetra a siločiar magnetického poľa sa v oblasti nárazu zvýši a výraznejšie tak ovplyvní atmosféru planéty, v ktorej blízkosti sa nachádza. Keď CIR prechádza popri Marse, odvieva častice jeho atmosféry.

Vedci zistili, že atmosférické straty sú za prítomnosti CIR 2,5 násobne vyššie ako normálne. Predpokladá sa, že z celkovej straty hmoty tvorí CIR až 1/3.

Zdá sa, že tento úkaz neovplyvňuje ani Venušu, ani Zem. Dokonca, aj keď tlak slnečného vetra je pri Venuši vyšší ako pri Marse a prenos energie medzi slnečným vetrom a atmosférou Venuše je efektívnejší, oblasti CIR nemusia mať vo vzdialenosti Venuše dostatok času na sformovanie a ak sa vôbec CIR vyskytujú, sú slabšie. Zem úkazom CIR uniká, lebo jej atmosféru chráni silné magnetické pole.

Tento výskum pomôže vedcom lepšie pochopiť vývoj atmosféry Marsu. Je možné, že slnečný vietor môže za stratu marťanskej atmosféry a oceánov. Najdôležitejšie vo výskume CIR je ukázať ako veľmi sa zvýši strata hmoty z atmosféry pri vzraste slnečnej aktivity.

Vedci plánujú vo výskume úniku hmoty z atmosféry Marsu pokračovať do maxima budúceho slnečného cyklu, aby zistili ako sa rýchlosť úbytku hmoty mení so slnečným cyklom. Doterajšie pozorovania sa uskutočnili počas veľmi pokojného obdobia v rámci slnečného cyklu, takže počas najbližších rokov sa očakáva výrazné zvýšenie strát hmoty.(zdroj:www.astronomynow.com)