Maximilián Hell (IV.) - Posledné roky

  • Tomáš Dobrovodský | 21 Máj 2012
    Praktická astronómia
Okrem Ephemeríd vydal spolu 26 väčších a menších prác. Prvých sedem prác má matematický charakter, neskôr sú to väčšinou astronomické rozpravy, pričom prechody Venuše cez slnečný disk a slnečná paralaxa sa mimoriadne odrazili v jeho publikačnej činnosti. Táto činnosť sa končí vydávaním rôznych kalendárov pre široké vrstvy obyvateľstva. Vydal však aj tri spisy o liečbe magnetizmom.


M. Hell už počas svojho života dosiahol uznanie a ocenenie svojej vedeckej, organizátorskej a pedagogickej činnosti. Bol členom mnohých učených spoločností (v Paríži, Kodani, Bologni, Göttingene, Trondheime a pod.) Mal aktívne kontakty s najvýznamnejšími vedcami z celej Európy. V roku 1790 dostáva M. Hell Rad anglickej vlády za svoje celoživotné vedecké dielo.


V osemdesiatych rokoch 18. storočia sa zdravotný stav M. Hella značne zhoršil. Dostavili sa reumatické bolesti, ako následok prebdených nocí v chladnej hvezdárni. Postupne sa začali vynárať aj finančné ťažkosti spojené s vydávaním ročeniek, takže posledné roky života trpel takmer biedou. M. Hell sa však nijako nepoddával. Popri prírodných vedách sa zaoberal aj históriou, doplňoval muzeálne zbierky hodín, glóbusov a meracích prístrojov. Zomrel 14. apríla 1792 a pochovaný je na cintoríne v Maria Enzersdorfe pri Viedni, blízko mesta, kde strávil väčšinu svojho života. Hellov priateľ a obdivovateľ pán Jozef von Penkler, veľký milovník astronómie, prichýlil mŕtve telo svojho priateľa a učiteľa do svojej rodinnej hrobky v Maria Enzerdorfe. Na náhrobný kameň nechal do mramoru vytesať nápis, ktorý zostavil spisovateľ Michael Denis. Dobre poznal Hellovo životné dielo výstižne zaznačil do mramorovej tabuli „Tu odpočíva astronóm, známy po celej Európe, ktorý vynikal svojím objaviteľským duchom a svojím príkladným životom“.


Trvalý pamätník má aj na Mesiaci – jeden z kráterov je pomenovaný po ňom, aby stále pripomínal celému ľudstvu jeho nezmazateľné zásluhy o rozvoj astronomického bádania a vedy v Európe v 18. storočí.

 

Autorkou pôvodného textu s názvom "Maximilián Hell - život a jeho dielo" je Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc. Článok bol publikovaný v zborníku referátov zo seminára "Venus Transit 2004", ktorý vydal Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, str. 54-62.