Medzinárodný rok astronómie 2009

  • Tomáš Dobrovodský | 14 Január 2009
    Praktická astronómia
Po minulom roku, ktorý patril planéte Zem, vyhlásila OSN rok 2009 za Medzinárodný rok astronómie. Oficiálne zahájenie sa uskutoční 15. januára 2009 v Paríži. Tento rok totiž ľudstvo oslávi 400. výročie prvého astronomického pozorovania pomocou ďalekohľadu uskutočnené Galileom Galileim v roku 1609.
Ústredná téma roka je vyjadrená vetou: "Vesmír, objavuj ho pre seba". Hlavným posolstvom je pomôcť ľuďom žijúcim na Zemi uvedomiť si naše miesto vo vesmíre a prostredníctvom pozorovania dennej a nočnej oblohy pocítiť osobnú skúsenosť s jeho objavovaním. Popularizácia astronómie by mala podnietiť v ľuďoch záujem o prírodné vedy a hlbšie pochopenie vedeckých poznatkov zasa prispieť k zvýrazneniu vyšších hodnôt v spoločnosti.

Celosvetová oslava astronómie bude realizovaná prostredníctvom širokého spektra aktivít cez Národné koordinačné výbory v jednotlivých krajinách takmer po celom svete. Prejaví sa hlavne v oblasti vedy jej popularizáciou profesionálnymi a amatérskymi astronómami, ale aj v oblasti kultúry, vzdelávania a pod. Aktivity na medzinárodnej úrovni, komunikáciu medzi jednotlivými národnými pracovnými skupinami, spoluprácu s oficiálnymi partnermi, médiami a pod. koordinuje Sekretariát IYA 2009 so sídlom v nemeckom Garchingu.

Ciele Medzinárodného roka astronómie sú nasledovné:

1. šíriť vedecké povedomie
2. podporovať najširší prístup k novým znalostiam a pozorovacím skúsenostiam
3. posilniť astronomickú komunitu v rozvojových krajinách
4. podporiť a zlepšiť formálnu a neformálnu vedeckú výchovu
5. poskytnúť moderný obraz vedy a vedca
6. podporovať nové záujmové skupiny a posilniť jestvujúce
7. zlepšiť reprezentáciu vedcov na všetkých úrovniach a podporovať zapojenie sa menšín vo vedeckej a inžinierskej kariére
8. podporovať zachovanie a ochranu svetového kultúrneho a národného dedičstva tmavej nočnej oblohy na miestach ako sú mestské oázy, národné parky a astronomické lokality

Aj Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pripravuje podujatia v rámci IYA 2009, o ktorých budete v dostatočnom predstihu informovaní na týchto stránkach.


Predsedom Slovenského koordinačného výboru je RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., vedúci stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Oficiálne stránky nášho národného uzla pre IYA 2009 nájdete potom na http://astronomia2009.vesmir.sk/iya-2009.