Metánový dážď plní jazerá na Titane

  • Marcel Škreka | 3 Február 2009
    Slnečná sústava
Titan je jediným mesiacom v Slnečnej sústave s mohutnou atmosférou obsahujúcou komplexné organické zlúčeniny. Vedcov ale trápi otázka, ako dlho takáto atmosféra už existuje a bude existovať.

Sonda Cassini na mesiaci objavila uhľovodíkové jazerá nachádzajúce sa v blízkosti pólov mesiaca. Zmeny vo vzhľade uhľovodíkových jazier a prítomnosť mohutného oblačného systému poskytujú silný dôkaz o daždi a zmene ročných období na Titane.

Tím vedcov poskytol obrazový dôkaz o tom, ako sa mení vzhľad jazier počas (pozemského) roka. Rok na Titane je totožný s rokom Saturna, trvá teda 29 pozemských rokov. Husté mraky často zakrývajúce túto oblasť produkujú metánový dážď, potrebný na ich dopĺňanie.

Tieto pozorovania ukázali, že na severnej pologuli sú väčšie zásoby tekutého metánu ako na južnej. Na severnej pologuli sa blíži leto a vedci predpovedajú utvorenie veľkého oblačného systému, ktorý bude jazerá napĺňať zrážkami. Je možné, že jazerá sa utvoria aj v okolí rovníka, kde teraz chýbajú.

Stále ale chýba spojitosť, ako na Titane prebieha kolobeh metánu. Dokonca, aj keď sčítame vyparovanie z povrchu všetkých jazier dohromady, 510 000 km2 nepostačuje na doplnenie straty metánu z atmosféry prostredníctvom dažďa, formovania a možného usadzovania uhľovodíkov na povrchu. Z výskumu vyplýva, že metán by sa z atmosféry vytratil za niečo viac ako 10 miliónov rokov.

Preto vedci predpokladajú existenciu podzemných rezervoárov metánu. Prečo sa ale kvapalný metán vyskytuje v okolí pólov a nie rovníka, zatiaľ nevieme. Potrebné je dlhodobejšie pozorovanie sezónnych zmien na Titane.

Trópy na Titane môžu byť dosť suché, lebo tu prší len krátko na jar a na jeseň. Bolo by zaujímavé zistiť, či sa aspoň dočasne (v niekoľkých nasledujúcich pozemských rokoch) sformujú mraky a jazerá blízko rovníka.(zdroj:www.astronomynow.com)