Meteorit 'Košice' rok po tom ...

  • Tomáš Dobrovodský | 28 Február 2011
    Slnečná sústava
Svetelný úkaz v atmosfére zachytený kamerou v Maďarsku
Dnes je to presne rok, čo nočnú oblohu nad východným Slovenskom rozžiaril záblesk spôsobený zánikom  malého telesa vysoko v atmosfére. Tento deň v roku 2010 sa tak odohrala bezpochyby jedna z najdôležitejších astronomických udalostí v histórii Slovenska.

O dopade fragmentov meteoritu "Košice" a ich následnom hľadaní a nachádzaní sme vás už informovali v jednom z minulých článkov. Vypočuť si môžete dokonca aj rozhovor s koordinátorom dohľadávacích prác RNDr. Jurajom Tóthom PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave.

V krátkosti si pripomeňme čo sa stalo. 28. februára 2010 o 23:24:46 SEČ osvetlil veľmi jasný meteor – bolid, nočnú oblohu nad Strednou Európou. Napriek neskorej nočnej hodine množstvo ľudí v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov hlásilo nezvyčajne jasný úkaz. Prebiehal práve finálový zápas olympijského turnaja v hokeji. Svetlo z bolidu prelietajúceho atmosférou osvetlilo ulice a cez okná preniklo do bytov. Na niektorých miestach východného Slovenska a severného Maďarska bolo počuť dunenie podobné hromu alebo výbuchu. Jasnosť úkazu bola odhadnutá na približne - 17,5 mag a veľkosť samotného telesa, ktoré vstúpilo do atmosféry, na 1,5 metra.

Na základe záznamov z dvoch súkromných bezpečnostných kamier v Maďarsku sa dr. Spurnému a dr. Borovičkovi z Astronomického ústavu AV v Ondřejove (ČR), podarilo v nasledujúcich dňoch vypočítať predbežnú oblasť dopadu fragmentov tohto telesa. Nachádzala sa v blízkosti Košíc. Už prvý prieskum terénu dal týmto výpočtom za pravdu a následne sa do oblasti vydalo niekoľko väčších či menších expedícií, ktoré začali v prevažne zalesnenom teréne nachádzať desiatky úlomkov. Podrobné analýzy určili, že ide o obyčajný chondrit s vyšším obsahom železa typu H5.

tomas03_01.jpg

Do súčasnosti sa podarilo sústrediť 77 kusov fragmentov, z nich najväčší váži 2,19 kg. Okrem týchto vzoriek nachádzajúcich sa na našom území (FMFI UK v Bratislave a Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici), bol v rozpore s medzinárodným právom bližšie nešpecifikovaný počet (odhaduje sa že 6-7 ks) vyvezený aj mimo územia Slovenska.

Meteorit "Košice" by sa mal v najbližších týždňoch, kedy by ho oficiálne mala uznať aj Meteoritical Society, stať pätnástym pozorovaným a na základe výpočtu dráhy následne dohľadaným mimozemským telesom na svete. Prvým na Slovensku.

Po 115 rokoch od pádu meteoritu Veľké Borové, sme tak opäť pozorovali a našli meteorit aj u nás. Prehľad doterajších nálezov na našom území zobrazuje nasledovná tabuľka. Podrobnejšie informácie o nich a okolnosti ich nálezu však zhrnieme až v niektorom z budúcich článkov.

met_sk copy.png