Miniatúrny planetárny systém

  • Marcel Škreka | 13 Január 2012
    Exoplanéty
Všetky 3 novoobjavené planéty sú menšie ako Zem. Obrázok: NASA/JPL Caltech
Vo vzdialenosti 130 ly (svetelných rokov) obiehajú málo svietivú trpasličiu hviezdu 3 kamenné planéty. Ich priemery sa pohybujú v rozmedzí 0,57 až 0, 87 priemeru Zeme.

Objav uskutočnil ďalekohľad Kepler. Systém následne skúmali aj ďalekohľady z Keckovho a Palomarského observatória.

Vzhľadom k rozmerom, podobne ako pri vnútorných planétach Slnečnej sústavy, sa musí jednať o kamenné telesá. Jeden obeh okolo hviezdy im trvá len 0,5 až 2 pozemské dni. Kvôli malej vzdialenosti od hviezdy sú povrchové teploty k existencii života príliš vysoké.

Nie len planéty, ale aj hviezda KOI-961 nepatrí medzi najväčšie. Má len 1/6 priemeru Slnka, alebo, ak chcete, 1,7 násobok priemeru Jupitera. Ten spolu so systémom svojich štyroch veľkých mesiacov tvorí veľkosťou porovnateľnú sústavu.

koi.jpg

Porovnanie systému KOI-961 a Jupitera s Galileiho mesiacmi. Obrázok: NASA/JPL Caltech

KOI-961 je takmer dvojčaťom len 6 ly vzdialenej Barnardovej hviezdy, pri ktorej planéty zatiaľ objavené neboli. K potvrdeniu objavu planéty musí Kepler aspoň 3 krát pozorovať nepatrný pokles jasnosti hviezdy spôsobený prechodom planéty popred jej disk. Objav planéty s veľkou obežnou dobou trvá preto úmerne dlhšie.

Červené trpaslíky, malé chladné hviezdy, patria medzi najpočetnejšie v Galaxii. Je ich až 80%, takže pátranie po kamenných planétach by sa malo sústrediť hlavne na tento typ hviezd. Zatiaľ však len 85 z 900 planetárnych systémov objavených Keplerom patrí k červeným trpaslíkom.

Aj napriek tomu, ak by boli planéty obiehajúce červených trpaslíkov tak početné ako v dodnes študovanej vzorke, musí sa nimi Galaxia doslova hemžiť. Nie je pri tom vylúčené, že mnohé z nich budú obývateľné.(zdroj:astronomynow.com)