Mladá exoplanéta

  • Valentín Korinek | 19 Jún 2020
    Exoplanéty
Tento infračervený obrázok, zhotovený VLT v Čile, zobrazuje obrovskú špirálu plynu a prachu tvoriaceho planétu okolo mladej hviezdy AB Aurigae, vzdialenej približne 520 svetelných rokov v súhvezdí Auriga. Hviezda samotná sa nachádza v strede oblaku. (A. Boccaletti a kol. / Astronomy & Astrophysics 2020, ESO)
Snímky víriaceho prachu a plynu s jemným zakrivením blízko stredu môžu naznačovať existenciu exoplanéty formujúcej sa okolo hviezdy AB Aurigae.

Astronómovia môžu po prvýkrát vidieť priamy dôkaz planéty, ktorá sa tvorí okolo mladej hviezdy. Špirálový disk plynu a prachu obklopujúci hviezdu AB Aurigae obsahuje malé zvinutie v tvare písmena S v blízkosti stredu špirály. Tieto zakrivenia sú presným miestom, kde sa musí vytvárať nová planéta.

Astronómovia už predtým registrovali medzery v obrovských špirálach, o ktorých sa predpokladalo, že sú vytvárané neviditeľnými planétami v diskoch plynu a prachu okolo mladých hviezd. Teórie o tom, ako sa planéty formujú a zhromažďujú materiál z týchto diskov, predpokladajú, že pohyby planét ďalej naberajú okolo seba plyn vytvárajúc víry, ktoré určujú polohy planét.

Di Folco a jeho kolegovia použili infračervené pozorovania z Atacama Large Millimeter / submillimeter Array a Very Large Telescope, oba v Čile, aby našli špirálu a planétu v jednom takomto zakrivení v  AB Aurigae.Detail disku a plynu okolo mladej hviezdy odhaľuje jasný uzol zakrúžkovaný v bielej farbe, kde si astronómovia myslia, že sa planéta začína formovať, zhlukovať prach a plyn. Pre predstavu mierky, modrý kruh predstavuje veľkosť orbity planéty Neptún. (A. Boccaletti a kol. / Astronomy & Astrophysics 2020, ESO)

Hviezda, vzdialená asi 520 svetelných rokov v súhvezdí Auriga, má len 4 milióny rokov, teda približne jednu tisícinu veku nášho Slnka. Je to skutočné hviezdne bábätko.

Presná hmotnosť potenciálnej planéty nie je známa, ale pravdepodobne pôjde o planétu veľkosti Jupitera, no zložením podobným Zemi. Musí to byť kamenná planéta, aby sa v disku vytvorili také obrovské vlny. V okolí tejto hviezdy nemusí ísť len o jednu planétu, keďže v blízkosti vonkajšieho okraja disku sú aj ďalšie podobné anomálie.(zdroj:www.sciencenews.org)