Mohutná erupcia na Proxime Centauri prekonala akúkoľvek inú doteraz pozorovanú slnečnú erupciu

  • Marcel Škreka | 17 Máj 2021
    Stelárna astronómia
Umelecká predstava mohutnej erupcie z roku 2019 na Proxime Centauri. Výbuch zaznamenalo 5 observatórií v celom elektromagnetickom spektre. Obrázok: NRAO / S. Dagnello
Astronómovia monitorujúci druhú najbližšiu hviezdu Proximu Centauri, spozorovali najsilnejšiu erupciu, aká kedy vyšľahla z červeného trpaslíka. Mohutný výbuch trval len sedem sekúnd, no vyprodukoval stokrát viac energie ako akákoľvek iná pozorovaná erupcia na Slnku.

Hviezdy ako Proxima Centauri sa od nášho Slnka odlišujú a aj sa inak správajú. Erupcie na nich sú silnejšie a dochádza k nim omnoho častejšie. Len teraz začíname chápať rozmer a charakter ich erupcií.

V spoločnom projekte sledovalo trpaslíka triedy M deväť ďalekohľadov. Celkový pozorovací čas 40 hodín bol rozložený v období niekoľkých mesiacov roku 2019. Pozorovalo sa na viacerých vlnových dĺžkach, aby bolo možné lepšie pochopiť silu a frekvenciu erupcií na povrchu hviezdy vzdialenej len štyri svetelné roky.

Okolo Proximy Centauri obiehajú najmenej dve planéty, z ktorých jedna je veľkosťou podobná Zemi. Výskumná kampaň bola zameraná na získanie podrobností o fyzikálnych mechanizmoch takýchto vzplanutí a ako môžu ovplyvniť obývateľnosť exoplanéty. Červené trpaslíky ako Proxima Centauri patria k najbežnejším hviezdam v galaxii.

Na hviezde sa podarilo pozorovať masívnu erupciu 1. mája 2019. Túto udalosť zachytilo päť z deviatich observatórií, vrátane Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu, ktorý detegoval enormný pulz ultrafialového svetla a sústavy ďalekohľadov ALMA, ktoré pozorovali na rádiových vlnových dĺžkach.

Hviezda na ultrafialových vlnových dĺžkach zjasnila 14000-krát. Na milimetrových vlnových dĺžkach sa pred rokom 2018 takéto vzplanutie u M trpaslíka nepozorovalo.

Takéto vzplanutia nemusia byť na Proxime Centauri nič neobvyklé. Počas 40 hodín pozorovaní bolo zaznamenaných mnoho ďalších.

Planéty pri Proxime Centauri sú takýmito erupciami zasahovné nie raz za storočie, ale najmenej raz za deň, ak nie aj častejšie. Keby na najbližšej planéte k Proxima Centauri existoval život, musel by vyzerať úplne inak ako ten pozemský.


(zdroj:astronomynow.com)